Січень 2022
M T W T F S S
« Dec    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

postheadericon Фінансова звітність

Автор: sadik-admin

Опубликовано: Грудень 8, 2021

Затверджений у сумі п’ятдесят одна тисяча гривень

51 000 грн

(сума словами і цифрами)

Заступник начальника управління освіти і науки

(посада)

                                                                                Н.О. Гончарова

19.01.2021

 

КОШТОРИС на 2021 рік

02147894 Управління освіти і науки Сумської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Суми

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету_______________________________Міський___________________

Код та назва відомчої класифікації та кредитування бюджету   06 Управління освіти і науки Сумської міської ради

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 06111010 Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 31 «Ягідка» м. Суми, Сумської області

Найменування

Код

Усього за рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3 4

5

НАДХОДЖЕННЯ – всього х 31000 20 000 51 000
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 31000 х 31000
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі х х 20000 20000
надходження коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 0 0
плата за послуги, що надаються бюджетними  установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х
(розписати за підгрупами)   х    
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х    
інші надходження, у тому числі:   х 20000 20000
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х  
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання)   х 20000 20000
Фінансування за активними операціями 600000 х 20000 20000
зміни обсягів бюджетних коштів 602000 х 20000 20000
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 х 20000 20000
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х v    v   
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ     КРЕДИТІВ – усього х 31000 20000 51000
Поточні видатки 2000 31000 0 31000
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100
Оплата праці 2110
Заробітна плата 2111
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120
Використання товарів і послуг 2200  31000  31000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210  8000 8000
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240  2300 2300
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Оплата теплопостачання 2271
Оплата водопостачання та водовідведення 2272
Оплата електроенергії 2273
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку 2282
Обслуговування боргових зобов’язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420
Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000  2000 2000
Придбання основного капіталу 3100  2000 2000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110  2000  2000
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200
Капітальні трансферти підприємством (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000

Керівник                                                                         __________________   П.О. Шевченко

Керівник бухгалтерської служби

Начальник планово-фінансового підрозділу      __________________      Н.В. Комарова

19.01.2021 р.

Затверджений у сумі сто тисяч  гривень

100 000 грн

(сума словами і цифрами)

Заступник начальника управління освіти і науки

(посада)

                                                                                Н.О. Гончарова

19.01.2021

 

КОШТОРИС на 2021 рік

02147894 Управління освіти і науки Сумської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Суми

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету_______________________________Міський___________________

Код та назва відомчої класифікації та кредитування бюджету   06 Управління освіти і науки Сумської міської ради

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 06111010 Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 31 «Ягідка» м. Суми, Сумської області

Найменування

Код

Усього за рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3 4

5

НАДХОДЖЕННЯ – всього х 0 100 000 100 000
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 0 х 0
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі х х 100000 100000
надходження коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 0 0
плата за послуги, що надаються бюджетними  установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х
(розписати за підгрупами)   х    
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х    
інші надходження, у тому числі:   х 100000 100000
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х  
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання)   х 100000 100000
Фінансування за активними операціями 600000 х 100000 100000
зміни обсягів бюджетних коштів 602000 х 100000 100000
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 х 100000 100000
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х v    v   
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ     КРЕДИТІВ – усього х х 100000 100000
Поточні видатки 2000 0 0 0
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100
Оплата праці 2110
Заробітна плата 2111
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120
Використання товарів і послуг 2200
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 3
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Оплата теплопостачання 2271
Оплата водопостачання та водовідведення 2272
Оплата електроенергії 2273
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку 2282
Обслуговування боргових зобов’язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420
Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000  100000 100000
Придбання основного капіталу 3100  100000 100000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122
Капітальний ремонт 3130  100000 100000
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132  100000 100000
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200
Капітальні трансферти підприємством (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000

Керівник                                                                         __________________   П.О. Шевченко

Керівник бухгалтерської служби

Начальник планово-фінансового підрозділу      __________________      Н.В. Комарова

19.01.2021 р.

 Затверджений у сумі чотири мільйони

шістсот тридцять чотири тисячі сімсот тридцять гривень  

4634730 грн

(сума словами і цифрами)

Заступник начальника управління освіти і науки

(посада)

                                                                                Н.О. Гончарова

19.01.2021

 

КОШТОРИС на 2021 рік

02147894 Управління освіти і науки Сумської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Суми

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету_______________________________Міський___________________

Код та назва відомчої класифікації та кредитування бюджету   06 Управління освіти і науки Сумської міської ради

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 06111010 Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 31 «Ягідка» м. Суми, Сумської області

Найменування

Код

Усього за рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3 4

5

НАДХОДЖЕННЯ – всього х 4478822 155908 4634730
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 4478822 х 4478812
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі х х 155908 155908
надходження коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 155908 155908
плата за послуги, що надаються бюджетними  установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 155908 155908
(розписати за підгрупами)   х    
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х    
інші надходження, у тому числі:   х 0 0
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х  0
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання)   х 0 0
Фінансування за активними операціями 600000 х 0 0
зміни обсягів бюджетних коштів 602000 х 0 0
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 х 0 0
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х  0  0
  х v    v   
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ     КРЕДИТІВ – усього х 4478822 155908 155908
Поточні видатки 2000 4478822 155908 4634730
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 3225116 3225116
Оплата праці 2110 2538386 2538386
Заробітна плата 2111 2538386 2538386
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 709056 709056
Використання товарів і послуг 2200 544650 155908 700558
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 60546 60546
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 1762 1762
Продукти харчування 2230 140556 155908 296444
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 33595 33595
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 304661 304661
Оплата теплопостачання 2271 181212 181212
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 27754 27754
Оплата електроенергії 2273 91495 91495
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275  4200  4200
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 3550 3550
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку 2282 3550 3550
Обслуговування боргових зобов’язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420
Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000
Придбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200
Капітальні трансферти підприємством (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000

Керівник                                                                         __________________   П.О. Шевченко

Керівник бухгалтерської служби

Начальник планово-фінансового підрозділу      __________________      Н.В. Комарова

19.01.2021 р.

Затверджений у сумі  три тисячі   

вісімсот вісімдесят дві гривні

3882 грн

(сума словами і цифрами)

Заступник начальника управління освіти і науки

(посада)

                                                                                Н.О. Гончарова

19.01.2021

 

КОШТОРИС на 2021 рік

02147894 Управління освіти і науки Сумської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Суми

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету_______________________________Міський___________________

Код та назва відомчої класифікації та кредитування бюджету   06 Управління освіти і науки Сумської міської ради

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 06111010Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 31 «Ягідка» м. Суми, Сумської області

Найменування

Код

Усього за рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3 4

5

НАДХОДЖЕННЯ – всього х 3882 3882
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 3882 х 3882
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі х х
надходження коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х
плата за послуги, що надаються бюджетними  установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х
(розписати за підгрупами)   х    
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х    
інші надходження, у тому числі:   х
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х    
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання)   х
Фінансування за активними операціями х
зміни обсягів бюджетних коштів х
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) х
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х v    v   
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ     КРЕДИТІВ – усього х 3882 3882
Поточні видакт 2000 3882 3882
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100
Оплата праці 2110
Заробітна плата 2111
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120
Використання товарів і послуг 2200 3882 3882
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230 3882 3882
Оплата послуг (крім комунальних) 2240
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Оплата теплопостачання 2271
Оплата водопостачання та водовідведення 2272
Оплата електроенергії 2273
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку 2282
Обслуговування боргових зобов’язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420
Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000
Придбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200
Капітальні трансферти підприємством (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000

Керівник                                                                         __________________   П.О. Шевченко

Керівник бухгалтерської служби

Начальник планово-фінансового підрозділу      __________________      Н.В. Комарова

19.01.2021 р.

Перелік постачальників, які будуть здійснювати постачання продуктів харчування до закладів підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради                у 2021 році

ФОП Оломпієв О.М. 
Найменувааня продукту Одиниці виміру Ціна, грн.
Ікра кабачкова 0,5л шт. 22,00
Огірки конс. 1/3 л. з лим. кисл. шт. 71,00
Горошок зелений консер. 0.5 л шт. 21,00
Паста томатн.  25% 0,5л.480г шт. 22,50
Повидло кг 37,50
Сухофрукти «Сонячні» кг 44,00
Борошно пшеничне в/г кг 12,60
Пластівці вівсяні, 800 г «Екстра» шт. 17,00
Рис кг 23,00
Пшоно кг 16,00
Горох кг 14,50
Крупа перлова в/г кг 10,99
Крупа пшенична кг 12,05
Крупа ячнева кг 12,05
Крупа гречана кг 38,00
Буряк кг 9,85
Морква кг 10,85
Цибуля кг 10,35
Капуста кг 7,50
Яблука кг 19,30
Родзинки кг 90,00
Лимони кг 39,00
Картопля кг 12,00
Яйця курячі шт. 2,55
Олія, 920 г шт. 50,50
Цукор кг 20,40
Цукор ванільний шт 1,40
Вафлі кг 59,95
Печиово «Марія» або «Наполеон» кг 46,80
Пряники кг 44,50
Сухарі панірувальні кг 19,50
Сік томатний, 1 л шт 12,75
Сік фруктовий в асортименті, 1 л шт 13,75
Сік яблучний, 1 л шт 13,75
ФОП Коваленко Н.В.
Риба с/м кг 57,50
ФОП Коваленко Андрій Миколайович 
М’ясо яловичини дрібношматкове кг 109,00
М’ясо яловичини крупношматкове кг 140,00
М’ясо свинини крупношматкове кг 125,00
Філе куряче охолоджене кг 110,00
Печінка свиняча кг 35,00
Печінка яловича кг 47,00
ТОВ «Сумська Продуктова Компанія» для ДНЗ
Ковбаса варена «Лікарська», ДСТУ, в/г кг 93,36
Сосиски шкільні ДСТУ, в/г кг 80,22
ПрАТ «Юрія» (тел. для замовлень 0662076484 Лена)
Молоко пастеризоване 2,5% 1 л ТМ «Волошкове поле» шт. 17,94
Молоко згущене 370 г 8,5 % ПрАТ «Первомайський МКК» шт. 30,00
Сир твердий 50 % «Український», ТМ «Зелений хутір» кг 148,00
Сир кисломолочний 9 % 200г ТМ «Волошкове поле» кг 102,00
Масло солодковершкове «Селянське»73 %  200 г ТМ «Волошкове поле» кг 158,40
Сметана 21% ТМ «Волошкове поле», 400 г кг 64,05
КОРП «Дрібнооптовий» СМР
Крупа манна кг 13,60
Крохмаль картопляний кг 41,80
Какао кг 150,00
Макарони в асортименті кг 15,90
Чай чорний 500 гр. шт. 65,00
Кавовий напій 100 гр. шт. 15,60
Лавровий лист, 20 гр. шт. 6,00
Лимонна кислота 25 гр. шт. 3,50
Перець чорний мелений 20 гр. шт. 10,00
Сіль фасована 1,5 кг кг 5,40
Дріжджі кг 158,00
ТОВ «Сумська Паляниця»
Хліб Сумський нов.под.0,75 кг шт 8,50
Батон Український 0,42 кг шт 8,50


Згідно кошторисного призначення на 2022 рік

використано у січні:

№ з/п КЕКВ 2240 Найменування робіт та послуг План на 2022 рік Факт станом на 31.01.2022
1 Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання 7200,00
2 Послуги Інтернет 2112,00
3 Послуги телефонного зв’язку 946,00
4 Обробка приміщень від гризунів 1910,45
6  Заправка картриджів 3600,00
Всього:

№ з/п
КЕКВ 2275 Найменування робіт та послуг План на 2022 рік Факт станом на 31.01.2022
1 Поводження з ТПВ 4200,00
Всього:  
№ з/п КЕКВ 2210 Предмети, матеріали,  обладнання та інвентар План на 2022 рік Факт станом на 30.01.2022
1 Порошок пральний «Ушастий нянь»
Миючий засіб ХЕЛПЕР
3 Туалетний папір
4 Мило рідке
5 Паперові рушники
6 Білизна
Всього:

Згідно кошторисного призначення на 2021 рік

використано у грудні:

№ з/п КЕКВ 2240 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 31.12.2021
1 Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання 7200,00  600,00
2 Послуги Інтернет 2112,00  175,92
3 Послуги телефонного зв’язку 946,00  78,76
4 Обробка приміщень від гризунів 1910,45  159,20
6  Заправка картриджів 3600,00 1297,00
Всього:  2310,88

№ з/п
КЕКВ 2275 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 31.12.2021
1 Поводження з ТПВ 4200,00  350,00
Всього:    350,00
№ з/п КЕКВ 2210 Предмети, матеріали,  обладнання та інвентар План на 2021 рік Факт станом на 30.12.2021
1 Порошок пральний «Ушастий нянь» 3850,00 2688,64
Миючий засіб ХЕЛПЕР 2400,00 670,68
3 Туалетний папір 1440,00 470,34
4 Мило рідке 600 458,47
5 Паперові рушники 2500,00 2066,69
6 Білизна 840,000 421,98
Всього: 6776,80

\Згідно кошторисного призначення на 2021 рік

використано у листопаді:

№ з/п КЕКВ 2240 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 30.11.2021
1 Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання 7200,00  600,00
2 Послуги Інтернет 2112,00  175,92
3 Послуги телефонного зв’язку 946,00  78,76
4 Обробка приміщень від гризунів 1910,45  159,20
6  Заправка картриджів 3600,00 180,00
7 Обслуговування жироуловлювача 1980,00 350,00
Всього:  1688,88
№ з/п КЕКВ 2275 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 30.11.2021
1 Поводження з ТПВ 4200,00 350,00
Всього:    350,00
№/п КЕКВ 2210Найменування робіт та послуг Суми за дорученням Кількість Факт станом на 30.11.2021
Батьки спонсори
1 Покривала на ліжка 12 шт. 900,00
Всього: 900,00


Згідно кошторисного призначення на 2021 рік

використано у жовтні:

№ з/п КЕКВ 2210 Предмети, матеріали,  обладнання та інвентар План на 2021 рік Факт станом на 30.10.2021
1 Папір ксероксний 5000,00 1058,40
Всього: 1058,40
№ з/п КЕКВ 2275 Найменування робіт та послуг План на 2020 рік Факт станом на 31.10.2021
1 Поводження з ТПВ 4200,00 350,00
Всього:   350,00
№ з/п КЕКВ 2240 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 31.10.2021
1 Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання 7200,00  600,00
2 Послуги Інтернет 2112,00  175,92
3 Послуги телефонного зв’язку 946,00  78,76
4 Обробка приміщень від гризунів 1910,45  159,20
6  Заправка картриджів 3600,00 520,00
7 Гідравлічні випробування бойлера і системи опалення 5869,37 3838,00
Всього:  5371,88
№/п КЕКВ 2210Найменування робіт та послуг Суми за дорученням Кількість Факт станом на 31.10.2021
Батьки спонсори
1 Кутовий стелаж для іграшок 1 2700,00
Всього: 2700,00


Згідно кошторисного призначення на 2021 рік

використано у вересні:

 з/п КЕКВ 2210Найменування робіт та послуг Суми за дорученням Кількість Факт станом на 30.09.2021
Батьки спонсори
1 Покривало на ліжка 11 шт. 1400,00
2 Дозатор ліктьовий 2 шт. 304.40
3  Відро 5 л. 6 шт. 309,00
4 Відро 6 л. 1 шт. 54,30
5 Відро 7 л. 1 шт. 48,00
Всього: 2951,70
№ з/п КЕКВ 2210 Предмети, матеріали,  обладнання та інвентар План на 2021 рік Факт станом на 30.09.2021
1 Порошок пральний «Ушастий нянь» 3850,00 1023,84
2 Миючий засіб ХЕЛПЕР 2400,00 629,28
3 Туалетний папір 1440,00 604,80
Всього: 2257,92
№ з/п КЕКВ 2240 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 30.09.2021
1 Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання 7200,00
2 Послуги Інтернет 2112,00
3 Послуги телефонного зв’язку 946,00
4 Обробка приміщень від гризунів 1910,45
6  Заправка картриджів 3600,00 180,00
Всього:
№ з/п КЕКВ 2275 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 30.09.2021
1 Поводження з ТПВ 4200,00
Всього:  
№ з/п КЕКВ 2210Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 31.07.2021
1 Придбання столів кухонних 15450,00 15450,00
 Всього: 15450,00

  Згідно кошторисного призначення на 2021 рік

використано у серпні:

№ з/п КЕКВ 2240 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 31.08.2021
1 Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання 7200,00 600,00
2 Послуги Інтернет 2112,00 175,92
3 Послуги телефонного зв’язку 946,00 78,76
4 Установка лічильника холодної води 3558,00
5 Обробка приміщень від гризунів 1910,45 159,20
6 Заправка картриджа 3600,00 330,00
7 Повірка лічильника холодної води 480,00
8  Повірка вентиляційних каналів 400,00 320,00
Всього: 5701,88
№ з/п КЕКВ 2210Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 31.08.2021
1 Придбання лічильника холодної води 1700,00
 Всього: 1700,00

 

№ з/п КЕКВ 2275 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 31.08.2021
1 Поводження з ТПВ 4200,00  350,00
Всього:    350,00

Згідно кошторисного призначення на 2021 рік

використано у липні:

№ з/п КЕКВ 2275 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 31.07.2021
1 Поводження з ТПВ 4200,00 350,00
Всього:   350,00 
№ з/п КЕКВ 2240 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 31.07.2021
1 Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання 7200,00 600,00
2 Послуги Інтернет 2112,00 175,92
3 Послуги телефонного зв’язку 946,00 78,76
4 Обробка приміщень від гризунів 1910,45 159,20
6  Повірка вогнегасників 935,00 587,28
Всього: 1601,16

Згідно кошторисного призначення на 2021 рік

використано у червні:

№ з/п КЕКВ 2275 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 30.06.2021
1 Поводження з ТПВ 4200,00 350,00
Всього:   350,00 
№ з/п КЕКВ 2240 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 30.06.2021
1 Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання 7200,00 600,00
2 Послуги Інтернет 2112,00 175,92
3 Послуги телефонного зв’язку 946,00 78,76
4 Обробка приміщень від гризунів 1910,45 159,20
5 Заправка картриджів 3600,00 180,00
6 Вимірювання опору розтікання току контуру заземлення 1800,00 1759,63
7 Обробка постільної білизни 522,00 522,29
8 Лабораторні дослідження питної води, параметрів мікроклімату, рівнів освітленості, піску 2000,00 1610,10
9 Повірка манометрів 270,00 269,09
10 Повірка вагів і важків 1800,00 1909,15
11 Гідравлічні випробування бойлера і системи опалення 5869,37 1924,00
Всього: 9188,14
№ з/п КЕКВ 2210Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 30.06.2021
1 Придбання пресси 10000,00 5891,44
 Всього: 5891,44

Згідно кошторисного призначення на 2021 рік

використано у травні:

№ з/п КЕКВ 2275 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 31.05.2021
1 Поводження з ТПВ 4200,00 350,00
Всього:   350,00 
№ з/п КЕКВ 2240 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 31.05.2021
1 Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання 7200,00 600,00
2 Послуги Інтернет 2112,00 175,92
3 Послуги телефонного зв’язку 946,00 78,76
4 Обробка приміщень від гризунів 1910,45 159,20
5 Заправка картриджів 3600,00 450,00
6 Обслуговування жироуловлювача 1980,00 495,00
Всього: 1958,88

 

 з/п КЕКВ 2210Найменування робіт та послуг Суми за дорученням Кількість Факт станом на 31.05.2021
Батьки спонсори
1 Меблі для мийки 1 набір 17 410,00
2 Масло 10-В30 230,00
3 Методичний посібник 1 120,00
4  Камера для комп’ютера 1 499,00
5  Ремонт пральної машини 1 700,00
Всього: 18959,00
№ з/п КЕКВ 2210Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 31.05.2021
1 Папір ксероксний 4950,00 1476,00
2  Лампи енергозберігаючі 1590,00 1590,00
 Всього: 3066,00 
       
№ з/п КЕКВ 2280 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 31.05.2021
1 Навчання з питань експлуатації теплових мереж і установок
Всього:
№ з/п КЕКВ 2220 Найменування робіт та послуг План на 2020 рік Факт станом на 31.05.2021
1 Медикаменти 1762,00 640,00
Всього:  640,00

Згідно кошторисного призначення на 2021 рік

використано у квітні:

№ з/п КЕКВ 2275 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 30.04.2021
1 Поводження з ТПВ 4200,00 350,00
Всього:   350,00

№ з/п
КЕКВ 2240 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 30.04.2021
1 Заправка картриджів 3600,00  180,00
2 Послуги Інтернет  2112.00 175,92
3 Послуги телефонного зв’язку  946.00 78,76
4 Обробка приміщень від гризунів  1910,45 159,20
 5  Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання  7200,00 600,00
 Всього: 1193,88 
№ з/п КЕКВ 2210Найменування робіт та послуг Суми за дорученням Кількість Факт станом на 30.04.2021
Батьки спонсори
1 Шафи для зберігання інвентаря 5 шт 13 130,00
2 Плівка поліетиленова 12м 528,00
3 Крісло-мішок 1 шт 810,00
4 Міжтуалетна перегородка 2 шт 600,00
5
Всього: 15068,00 
№ з/п КЕКВ 2210Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 30.04.2021
1 Папір ксероксний 4950,00 1659,60
2  ЖАВІЛАР (10 кг) 4000,00 3500,00
 Всього: 5159,6 

Згідно кошторисного призначення на 2021 рік

використано у березні:

№ з/п КЕКВ 2275 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 31.03.2021
1 Поводження з ТПВ 4200,00 350,00
Всього:   350,00 

№ з/п
КЕКВ 2240 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 31.03.2021
1 Заправка картриджів 3600,00  133,00
2 Послуги Інтернет  2112.00  175,92
3 Послуги телефонного зв’язку  946.00 78,76
4 Обробка приміщень від гризунів  1910,45  159,20
 
 Всього: 546,88 

№ з/п КЕКВ 2210Найменування робіт та послуг Суми за дорученням Кількість Факт станом на 31.03.2021
Батьки спонсори
1 Папки канцелярські 27 249,65
2 Лоток вертикальний 3 280,00
3 Методичні рекомендації 1 150,00
4 Судок-бокс 17 548,94
5 Таз (24 л) 1 55,71
6 М’яч футбольний 1 115,97
7 Набір для гри в бейсбол 2 76,59
8 Запускалка Планер-літак 2 50,00
9 Насос для м’яча 1 30,00
10 Комплект таблиць 2 310,00
11 Дидактична гра «Назбирай ягід» 1 78,00
12 Альбом для малювання 39 78,00
13 Навчальний посібник 2 2552,00
14 Автономна акустична система 1 2850,00
15 Безпровідна портативна колонка 1 371,00
Всього: 7795,86
№ з/п КЕКВ 2210Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 31.03.2021
1 Сода кальцинована 800,00 794,88
2 Миючий засіб ХЕЛПЕР (0,5л) 2400,00 1258,56
3 Білизна (0,9л) 840,00 450,38
4 Паперові рушники Диво 2550,00 476,93
5 Мило рідке ОПТИМУМ (5л) 600,00 130,99
6 Чистячий засіб САНТРІ (0,9кг) 700,00 660,24
7 Туалетний папір 1440,00 489,89
8 Граблі 600,00 600,00
9 Розчинник (5л) 776,00 776,00
10 Фарба сіра ПФ-115 (2,8кг) 1539,00 1539,00
11 Фарба червоно-коричнева ПФ-266 (2,8кг) 966,00 966,00
12 Фарба інтер’єрна Si-26 (10л) 440,00 440,00
Всього: 8582,87
№ з/п КЕКВ 2280 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 31.03.2021
1 Навчання з питань цивільного захисту 1200,00 1124,00
Всього: 1124,00

Згідно кошторисного призначення на 2021 рік

використано у лютому:

№ з/п КЕКВ 2275 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 26.02.2021
1 Поводження з ТПВ 4200,00 350,00
Всього:    350,00

№ з/п
КЕКВ 2240 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 26.02.2021
1 Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання 7200,00
2 Послуги Інтернет  2112.00  175,92
3 Послуги телефонного зв’язку  946.00 78,76
4 Обробка приміщень від гризунів  1910,45 159,20
 5  Обслуговування жироуловлювача 1980,00 495,00
 Всього: 908,88 
№ з/п КЕКВ 2210Найменування робіт та послуг Суми за дорученням Кількість Факт станом на 26.02.2021
Батьки спонсори
1 Контейнери для хліба 5 225,00
2 Відро пластмасове для миття туалету із шваброю 5 675,00
3 Іграшка «Машинка поліцейська» 1 98,55
4 М’ячі надувні 12 299,04
5 Палиці гімнастичні 22 411,40
Всього: 1708,99

Згідно кошторисного призначення на 2021 рік

використано у січні:

№ з/п КЕКВ 2275 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 31.01.2021
1 Поводження з ТПВ 423200,00 350,00
Всього:    350,00

№ з/п
КЕКВ 2240 Найменування робіт та послуг План на 2021 рік Факт станом на 31.01.2021
1 Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання  7200,00
2 Послуги Інтернет  2112.00  175,92
3 Послуги телефонного зв’язку  946.00 78,76
4 Обробка приміщень від гризунів  1910,45 159,20
 Всього: 413,88