Травень 2021
П В С Ч П С Н
« Лют    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Author Archive

postheadericon ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу керівник ознайомлює батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб , які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись:
- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що включає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
Адміністрація ДНЗ повинна письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідні для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів. Харчування дітей у ДНЗ та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, інформування батьків або осіб, що їх замінюють.

Інформація, щодо влаштування дитини до дитячого закладу  

1.Зареєструвати заяву на зарахування дитини в електронній реєстрації дітей в ДНЗ

 1. Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ДНЗ)
 2. Ксерокопія свідоцтва народження дитини
 3. Заява батьків, що до влаштування дитини до дитячого закладу.
 4. Батьки зобов’язуються обов’язково сплачувати в термін 3-5 днів кошти, за наданою квитанцією, за відвідування дитиною дитячого закладу.

Батьки мають право:
- вносити пропозиції щодо роботи з дітьми, організації
додаткових послуг;
- відвідувати заняття та інші навчально-виховні заходи;
- заслуховувати звіти керівника про роботу навчального закладу.

Батьки забов’язані:

- вносити встановлену плату за утримання дитини в навчальному закладі до 20 числа поточного місяця;

- своєчасно вносити платню за надання додаткових послуг, якщо такі мають місце;

- віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя, і обов”язково особисто, не передовіряючи її неповнолітнім особам;

- приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до санітарно-гігієнічних правил;

- дотримуватись режиму роботи навчального закладу, приводити та забирати дитину вчасно;

- своєчасно сповіщати вихователів про відсутність дитини у навчальному закладі і причини її відсутності.

 

 

postheadericon Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт

керівника закладу дошкільної освіти №31 «Ягідка»

Шевченко П.О.

перед колективом та громадськістю за 2019 – 2020 навчальний рік 

Протокол № 1, від 01.06.2020 року

 1. Організація освітнього процесу

         Освітній процес у закладі дошкільної освіти № 31 «Ягідка» в 2019-2020 навчальному році був направлений на виконання  Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний виховний заклад, листа МОН України від 02.07.2019 р. №1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному році», листа МОН України від 14.02.2019 №1/11-1491 «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти»  та наказу МОН України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично  допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів  та форми власності», інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію національно-патріотичного виховання  у дошкільних навчальних закладах», «Щодо  організації  фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах та  організації роботи з музичного виховання  дітей». Організація освітнього процесу здійснювалася за  освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

 Питання зарахування дітей  у заклад дошкільної освіти  –  є найактуальнішим на сьогодні і дуже доречно, прозоро вирішити ці питання допомагає система електронної черги, яка працює у місті з 2013 року. У 2020 році  у заклад зараховується – 10  дітей віком  від 2 до 3 років. Потреба мікрорайону щодо забезпечення дошкільною освітою дітей задоволена на 100% відповідно до  електронної черги.

У закладі дотримується в системі графік проведення особистого прийому громадян. Завідувачем  вживаються невідкладні заходи щодо розгляду звернень громадян згідно з вимогами законодавства. Протягом 2019-2020 навчального року зафіксовано 27 звернень. Усі звернення вирішено позитивно або надано роз’яснення.

2. Мережа

Протягом 2019-2020 навчального року в закладі  дошкільної освіти функціонувало 6 груп, у них виховувалось 127 дітей. З них: 2 групи раннього віку, 1 група молодшого передшкільного віку, 1 група середнього передшкільного віку, 2 групи старшого передшкільного віку. Режим роботи груп  відповідав запитам батьків: з 12-годинним режимом роботи працювало дві групи, з 10,5-годинним – чотири групи.

На 2020-2021 навчальний  рік спостерігається така  ж тенденція у комплектації груп: 2 групи раннього віку; 1 група молодшого  передшкільного віку; 1 група середнього передшкільного віку та 2 групи старшого передшкільного віку.

Освітній процес здійснювало 15 педагогічних працівників, з них: завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, два музичні керівники та десять вихователів. Всі педагоги мають вищу педагогічну освіту.

3. Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників

Згідно  з перспективним  планом атестації педагогічних працівників закладу в 2020 році пройшли чергову атестацію   4 педагоги: Котенко Н.О.- відповідність раніше присвоєним   кваліфікаційній   категорії «спеціаліст  вищої  категорії» та педагогічному званню «вихователь-методист»;  вихователь Веселова В.І. –  відповідність раніше присвоєним   кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вихователь-методист»; музичний керівник Остапенко С.О – відповідність раніше присвоєній квалфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»; практичний психолог Рябуха А.С. – присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії». Позачергову атестацію пройшов один  педагог Скорик Н.М. (присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»).

За наслідками  атестації педагоги закладу дошкільної освіти мають такі кваліфікаційні категорії:«спеціаліст вищої категорії» – 7 педагогів (47%) (у  порівнянні з минулим роком  – 6 педагогів); «спеціаліст першої категорії» – 3 педагоги (20%), «спеціаліст другої категорії» –  1 педагог (6%). Педагогічні звання мають 4 педагоги. Не атестовані  – 4 вихователі (27%).

Вихователь закладу Бруньова К.Ю.здобує вищу освіту (дошкільне виховання) в Сумському  державному  педагогічному університеті ім. А.С.Макаренка.

Програмне та психолого-методичне забезпечення педагогічного процесу відповідало меті і пріоритетним завданням діяльності закладу. Протягом року колектив перебував у творчому пошукові щодо розв’язання основних завдань:

-  Продовжувати роботу з  розвитку  монологічного мовлення дітей дошкільного віку засобами  театралізованої діяльності.

-  Продовжувати роботу з формування у дітей  позитивного ставлення до природи і діяльності людей в ній через ознайомлення з природою

- Сприяти впровадженню ефективних оздоровчих заходів щодо вдосконалення фізичного розвитку дошкільників

4. Забезпечення інноваційного підходу до організації освітнього процесу

Найбільш успішно в своїй роботі впроваджують інноваційні технології вихователі: Руденко О.А. та Охріменко О.В.(методика навчання дітей раннього віку Глена Домана, коректурні таблиці,палички Кюїзенера, мнемотехніка, інженирінг); Веселова В.І.(технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка, хатха-йога); Котенко Н.О та Скорик Н.М. (логічні блоки З.Дьєнеша, виховання казкою); Мартинова О.А. та Шевченко Л.М.(складання розповідей за сюжетними картинами Н.Гавриш, логічні блоки З.Дьєнеша).  У процесі роботи педагогічний колектив мав змогу переконатися у високій результативності застосування методик розвивального читання. На кінець навчального року  вихованці старшого дошкільного віку читають не лише окремі слова, а й  тексти. Заслуговує уваги не  лише сформованість  навичок читання, а й загальний розвиток дітей: збагачення словникового запасу, розвиток сприймання, уваги, уяви, дрібної моторики. Свої знання та вміння діти продемонстрували  на  заняттях під час проведення колективних переглядів. Окрім того,  використання педагогами інновацій дає змогу дошкільникам ліпше засвоювати та набувати вмінь, визначених державними стандартами дошкільної освіти, зростає інтерес дітей до різних видів освітньої діяльності.

Декілька років поспіль дошкільний навчальний заклад обрав напрямок своєї роботи – еколого-природничий, так як саме розміщення закладу дає можливість виховувати та розвивати дітей серед природи. Традиційним стало наприкінці навчального року заслуховувати звіти педагогів щодо проведеної роботи за пріоритетним напрямком закладу як з вихованцями, так і з їх батьками. Аналіз звітів показав, що педагоги проводять різні форми роботи з дітьми, які забезпечують високу ефективність засвоєння нових знань у поєднанні з розвитком емоційної сфери: заняття-милування, заняття-подорожі, пошуково-дослідницька діяльність, екскурсії в природу, оздоровчі прогулянки за межі закладу дошкільної освіти.

Слід відмітити роботу вихователя Котенко Н.О., яка ретельно доглядає за куточком лісу, залучає до його наповнення батьків, працівників закладу; вихователів старших груп Охріменко О.В, Руденко О.А, Шевченко Л.М, Мартинову О.А., які систематично організовували  та проводили з дітьми пошуково-дослідницьку роботу на локаціях, що створені на території закладу:  в метеокуточку, куточку лісу, саду, городній ділянці.

 До реалізації  завдань еколого-природничого спрямування було залучено  батьків вихованців. За сприяння сім`ї Романенко (старша група «Калинка») на території закладу було висаджено близько 30 зелених насаджень, а саме ялинок. Враховуючи пріоритетний напрямок роботи закладу дошкільної освіти  педагоги разом з батьками та вихованцями  здійснили реалізацію нових проєктів щодо оформлення закріплених за ними квітників. Заслуговують на увагу клумби  всіх груп.

          Слід відзначити, що значно підвищився й авторитет дошкільного закладу.  З кожним роком відмічається тенденція збільшення контингенту дітей: батьки, діти яких  виховувалися в закладі раніше, проводять агітаційну роботу зі своїми сусідами, родичами та радять саме наш садок. А батьки, діти яких виховуються в закладі нині, висловлюють подяку працівникам в соціальних мережах.

Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних  навчальних  закладах» Лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-456  робота всіх служб ЗДО  була спрямована на покращення фізичного розвитку дітей. Відомо, що фізичний розвиток дошкільника в закладі дошкільної освіти розпочинається з ранкової гімнастики. З метою надання проведенню ранкової гімнастики більш оздоровчого ефекту було організовано моніторинг якості її проведення. До питань, які становили зміст моніторингу, було включено: відсоток відвідування дітьми ранкової гімнастики, відповідність запланованих вправ вимогам освітньої програми та віковим особливостям дошкільника. За показниками моніторингу систематично  відвідують ранкову гімнастику: 70% дітей старшого передшкільного віку, 64%  дітей середнього передшкільного віку та 60% дітей молодшого передшкільного віку. Результати аналізу засвідчили, що педагоги закладу дотримуються структури ранкової гімнастики, яка типова для всіх вікових груп; добору видів коригувальної ходьби відповідно до програми та методики проведення, яка має свої особливості в кожній віковій групі.

5. Робота з обдарованими дітьми

Враховуючи вимоги інструктивно-методичних рекомендацій «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 26.07.2010 р. №1.4/18-3082) важлива роль у вихованні дошкільників, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить   спеціально організованій гуртковій роботі, яка спрямована назадоволення інтересів і запитів вихованців різноманітної діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних можливостей. Відомо, що на якість гурткової роботи впливає професійний рівень педагогічних кадрів, тобто всебічний розвиток особистості дітей і реалізація їх творчого потенціалу прямо пропорційні вмінню педагогів правильно організовувати виховний та розвивальний процес.  Всі  керівники гуртків  упроваджують у своїй роботі інноваційні методи та використовують комп`ютерну техніку для впровадження ІКТ. Протягом 2019-2020 навчального року у закладі діяли гуртки:  англійської мови, хореографії та роуп-скіппінг, які відвідували діти  старшого та середнього дошкільного віку. У минулому навчальному році діяли гуртки: англійської мови та  хореографії. Робота гуртків була спрямована на формування гармонійної, творчої особистості,  розвиток  загальної культури  та  удосконалення функцій організму дитини.

6. Здоров`я та фізичний розвиток дітей

У 2019-2020 навчальному році  велася робота  по  збереженню психічного  благополуччя дітей. У дошкільному закладі освітній процес та всі його учасники супроводжуються психологічною службою, яку очолює Рябуха А. С. Важливою  умовою успішної діяльності практичного психолога була узгодженість його дій із  загальним змістом роботи дошкільного закладу дошкільної освіти. Протягом навчального року практичним психологом впроваджувались і реалізовувались новітні технології в роботі з дітьми, нетрадиційні форми роботи з педагогічними  кадрами, батьками.

Порівняльний аналіз відвідування дітьми ЗДО показав, що середньорічний показник відвідування дітьми дошкільного закладу складає 67% що на 2 % менше в порівнянні з минулорічним показником (69%). Причина полягає в тому, що протягом 2, 5 місяців навчального року діти не відвідували заклад дошкільної освіти із-за карантинних заходів.

 Завідувачем закладу ведеться моніторинг відвідування дітьми дошкільного закладу.  Згідно моніторингу найвищий показник відвідування  в  старшій дошкільній  групі «Шипшинка» -87% ; ст. гр. «Калинка» –  82%; сер.гр. «Вишенька» – 68%; мол.гр. «Полуничка» –  65%; гр. раннього віку «Малинка»  –  60%; гр. раннього віку «Горобинка» –  32%.

   Щомісячно на нараді при завідувачу аналізуються та порівнюються показники відвідування, стимулюються вихователі, які досягають високих результатів.       Адміністрація закладу створювала належні, безпечні умови для запобігання дитячого травматизму, а  всі працівники дбали про безпеку і здоров`я дітей. Освітній процес здійснювався  відповідно до  листа МОН України від 14.02.2019 №1/11-  1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з охорони праці та безпеки життє\діяльності  в закладах дошкільної освіти». Контроль з охорони праці та безпеки життєдіяльності в ДНЗ мав комплексний характер і вчасно реалізовувся адміністрацією. У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно довимог.

Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах.Вихователі х груп  у своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру.У цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, заняттям у створеному в закладі «Куточку безпеки». Свої знання та практичні навички діти  закріпили  у ході проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, під час проведення підсумкових занять,сюжетно-рольових ігор.

Аналіз стану травматизму свідчить, що протягом 2019-2020 навчального року було зареєстровано один випадок дитячого травматизму, що трапився під час   організації освітнього процесу.

7. Створення  умов для організації харчування дітей

Робота з організації харчування дітей здійснювалась згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Усі продукти харчування, що надходили до дошкільного закладу, відповідали вимогам державних стандартів, супроводжувалися накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно – епідеміологічної експертизи.    Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в закладі є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною старшою у «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». У 2019-2020 навчальному році виконання норм харчування  становить 78% .

З метою  вивчення  стану організації харчування, дотримання вимог Санітарного регламенту в закладі дошкільної освіти та на виконання наказу завідувача від 17.12.2019 № 88-аг «Про здійснення перевірки стану організації харчування з залученням представників батьківського комітету ЗДО та  батьківської громади» було  здійснено перевірку організації харчування. Результати вивчення організації харчування  узагальнено відповідним  актом. Для батьків були створені умови щодо можливості  скуштувати ті страви, які вживають діти в закладі. Батьки висловили подяку за доброякісне  та смачне харчування, за виховання в дітей культурно-гігієнічних навичок, сервірування столу.

У ЗДО працювала комісія по харчуванню, в складі якої увійшли представники від батьківських комітетів груп. За навчальний рік  комісією здійснено 4  рейди з перевірки харчування, значних порушень в роботі харчоблоку не виявлено, якістю страв батьки задоволені. Питання аналізу харчування дошкільників щомісячно розглядалося на нараді при завідувачу, виносилося на батьківські збори.

8. Робота з дітьми п`ятирічного віку

Особлива увага приділялася забезпеченню якості освітнього процесу, безперервності та наступності дошкільної та шкільної освіти. Це викликало необхідність пошуку нових способів виховання та розвитку дітей. Для вдосконалення всіх форм дошкільної освіти, підвищення ефективності освітнього процесу в початковій школі, вивчення проблем, з якими стикаються батьки майбутніх першокласників було проведено творчу зустріч вчителів  загальноосвітньої школи №13 з  батьками вихованців. Вчителі Охріменко Л.В. та Бурієва Д.О. познайомили батьків з  Концепцією «Нова українська школа», яка впроваджується з вересня 2018 року, відповіли на численні запитання батьків.

Вихователі старших  груп «Шипшинка» та «Калинка» Охріменко О.В. та Шевченко Л.М. відвідували уроки в першому класі ЗОШ №13, де  продовжують своє навчання вихованці закладу дошкільної освіти.

Приємно відмітити те, що всі діти 5-ти річного віку охоплені дошкільною освітою .

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно зпрофспілковим комітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Протягом року регулярно і своєчасно проводилися інструктажі, навчання по дотриманню  техніки безпеки, дане питання систематично розглядалося на виробничих нарадах, нарадах при завідувачі. Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму.

9. Створення умов для покращення матеріально-технічної бази

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матеріально-технічна база постійно удосконалюється. Протягом навчального року за  депутатські кошти  замінено огорожу  території закладу та протипожежні двері другого типу у комору кастеляни.  За спонсорські кошти батьків виготовлено та встановлено сучасні, ковані вхідні ворота та хвіртку закладу, придбано шафу-купе для зберігання дитячих святкових костюмів, зроблено капітальний ремонт приміщення кастеляни, косметичний ремонт кабінету завгоспа та підсобного приміщення. У кожному з навчальних приміщень проведено косметичний ремонт.

Підсумовуючи роботу педагогічного колективу за 2019-2020 навчальний рік, слід відмітити, що поряд з успіхами та надбаннями маємо і ряд недопрацювань. Вкрай необхідно зробити капітальний ремонт харчоблоку, пральні та коридору другого поверху. Сподіваємося на порозуміння та допомогу депутатів  Сумської міської ради та спонсорів.

Дякуємо всім за співпрацю, порозуміння і сподіваємось на плідну роботу в новому навчальному році.

 

postheadericon Результати моніторингу якості освіти

Інструменти проведення моніторингу освітнього процесу

Моніторинг рівня сформованості компетенцій дітей у групах:

Мета моніторингу– виявлення ступеня відповідності результатів діяльності дошкільного навчального закладу стандартам і вимогам дошкільної освіти.

Завдання моніторингу:

– безперервно спостерігати за динамікою розвитку ДНЗ, своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни;

– здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку найважливіших процесів у дошкільному навчальному закладі;

– підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг;

– залучати батьківську громадськість у  процес поліпшення якості освіти ДНЗ.

Без імені5

 

Оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей в ДНЗ «Ягідка» здійснюється за:

– ранній вік – картки нервово-психічного розвитку;

– молодший,  середній  та старший дошкільний вік за змістом методичного посібника «Проведення моніторингу основних компетенцій дітей дошкільного віку», Суми 2015. Схвалено науково-методичною радою Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради для використання в навчальному процесі (протокол №6 від 22.12. 2015 р.)  Моніторингове обстеження дітей проводиться 2 рази на рік: жовтень та травень.  Інструментарій: критерії  визначення рівня розвитку дітей за освітніми лініями Базового компонента  дошкільної освіти.

жовтень 2017 1

травень 20181

Жовтень 20181

травень 20191

жовтень2019.1

травень 2020. 1

 

postheadericon Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Дошкільний навчальний заклад № 31 «Ягідка» знаходиться у комунальній власності Сумської міської ради. Заклад збудований за типовим проектом і відповідає затвердженим  технічним нормам і правилам, а також санітарно – гігієнічним вимогам.

Загальна площа земельної ділянки складає  – 48000 кв. м., площа приміщення закладу складає – 1693,4 кв.м.

Земельна ділянка закладу знаходиться на території  житлового мікрорайону міста, має огорожу заввишки 2 м. Зелені насадження становлять 80% загальної  площі ділянки. В площу зелених насаджень враховуються квітники, газони, фруктові та декоративні дерева,  кущі. Територія закладу має зовнішнє електричне освітлення.

Основна будівля дошкільного закладу двоповерхова з груповими,  спальними, роздягальними, туалетними кімнатами, які відповідають санітарним вимогам утримання приміщень. Групове приміщення для дітей раннього  віку знаходяться на першому поверсі, має окремі виходи.

Заклад має мережу централізованого постачання води, електропостачання, теплопостачання. Встановлено лічильники для обліку використання води, електроенергії, тепла.  Всі мережі знаходяться в належному стані. Освітлення приміщень відповідає гігієнічним вимогам.

Приміщення харчоблоку розміщено на першому поверсі. Облаштована комора для зберігання овочів і сухих продуктів. Харчоблок забезпечений  необхідним технологічним обладнанням на 100%.  Все обладнання знаходиться в  належному робочому стані.

Приміщення пральні розміщене  на першому поверсі в якому відведене місце для прасування. Обладнання пральні та його розміщення відповідає всім вимогам, щодо дотримання вимог з охорони праці під час роботи.

Матеріально-технічна база дошкільного закладу знаходиться у належному    стані.

Дошкільний навчальний заклад № 31 «Ягідка» має:

– музично-спортивну залу;

1_Музично-спортивна зала

      ЗДО_31_Ягідка_Музично-спортивна зала

-медичний кабінет;

-ізолятор;

– процедурний кабінет;

-методичний кабінет;

-кабінети завідувача, завгоспа, кастелянки, практичного психолога;

Вільних приміщень в дошкільному закладі немає.

У спортивно-музичній залі закладу створені належні умови для здійснення музичного та фізичного виховання дітей, атрибути та обладнання підібране згідно з віковими та санітарно-гігієнічними вимогами. Зала оснащені музичними інструментами – піаніно – завдяки якому всі заняття проводяться під музичний супровід. У наявності аудіо-відео апаратура – магнітофони (як в музичній залі, так і в кожній віковій групі),  музичний центр та мультимедійна система.

Інтер’єр музично-спортивної зали оформлений відповідно до завдань естетичного виховання та сучасних вимог (кольорова гама, характер освітлення зали, комплектування відповідними меблями, оформлення інтер’єру предметами музично-естетичного напрямку)

У склад групових приміщень входять: ігрова кімната, роздягальня, спальня, умивальна та туалетна кімнати. Інтер’єр кожної вікової групи відповідає профілю та назві групи, відрізняється своєю художньою різноманітністю, стилем, використанням різного природного матеріалу, видів тканини, предметів мистецтва. Педагоги використовують в оформленні наочну інформацію, фотомонтаж, стенди, панно, різнопланові композиції, виставки-презентації. В ігрових кімнатах створено відповідне розвивально-ігрове середовище, яке враховує вік дітей і програмові вимоги. Групові кімнати устатковані необхідними дитячими меблями, м’яким інвентарем, які відповідають санітарно-гігієнічним, естетичним вимогам. У роздягальнях всіх вікових груп розміщені фотостенди, інформаційні куточки для батьків, виставки  дитячих робіт, тощо. Добірка матеріалів в групах зроблена на основі всіх сучасних вимог щодо освітньої діяльності з дітьми. Оформлення роздягальних кімнат відповідає назві групи, це вже видно  починаючи з вхідних дверей та оформлення шаф.

Виходячи на територію закладу, на кожному кроці відчуваєш красу  природи: милують око чудово доглянуті квітники, рабатки, клумби, декоративні композиції, зелені шати дерев вражають багатством відтінків. На  території закладу є різноманітні природничі локації: куточок лісу, дитяча городня ділянка, фруктовий сад, метеокуточок.

Кожна вікова група має  ігровий майданчик з трав’яним покриттям для проведення прогулянок з дітьми. На майданчиках розташовані столи та лави для дітей, різноманітні спортивні та ігрові споруди, нетрадиційне ігрове обладнання для забезпечення рухової активності дітей  протягом дня.

Окремо розташований спортивний майданчик – 200 кв. м для занять з фізкультури, який має смугу перешкод, яму з піском, бігову доріжку, доріжку здоров`я.

 

postheadericon Вакансії

На 01.02.2021р. в закладі дошкільної освіти вакантні посади відсутні

postheadericon Мова(мови) освітнього процесу

Мовою освітнього процесу в Сумському дошкільному навчальному закладі(ясла-садок)№31 “Ягідка” м. Суми, Сумської області  є державна мова – українська, відповідно до статті 7 Закону України “Про освіту”

postheadericon Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які виховуються в закладі

Без імені

postheadericon Освітня програма, що реалізується в закладі освіти

Проєкт освітньої програми закладу освіти розглянуто на засіданні педагогічної ради №4 (протокол від 29.05.2020). Схвалення та затвердження програми  винесено на засідання педагогічної ради №1 (серпень 2020)

 

«Схвалено»                                                                                                       «Затверджено»                                                        

педагогічною радою ЗДО                                                                           наказ про введення в дію

№31 «Ягідка»                                                                                                    рішення педагогічної ради

протокол №  1                                                                                                   №  65    «07»  вересня 2020 р.

від «31» серпня 2020 р.

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Сумського закладу дошкільної освіти

(ясла-садок) № 31 «Ягідка»

м. Суми, Сумської області

на 2020-2021 навчальний рік

ЗМІСТ

1.Вступ………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

 1. Загальні положення………………………………………………………………………………………………………………………………6
 2. Прогнозований результат освітньої програми…………………………………………………………………………………………………6
 3. РОЗДІЛ І Особливості організації освітнього процесу.

Повна назва закладу дошкільної освіти………………………………………………………………………………….………………………..7

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти………………………………………………………….7

Пріоритетний напрям роботи закладу дошкільної освіти…………………………………………………………………….…………………8

Мова навчання………………………………………………………………………………………………………………….………………….8

Режим роботи закладу……………………………………………………………………………………………………………………………….8

Мережа груп………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

Форми організації освітнього процесу……………………………………………………………………………………………………………15

Орієнтовний  тижневий розподіл  організованої  освітньої діяльності…………………………………………………………………………16

Реалізація  варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти……………………………………………….……………………18

5.РОЗДІЛ ІІ Пріоритетні завдання на навчальний рік, інноваційна, експериментальна діяльність.

Завдання роботи закладу на навчальний рік……………………………………………………………………………………………………..18

Інноваційна діяльність   …………………………………………………………………………………………………………………………………19

 1. РОЗДІЛ ІІІ Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності.

Програми, що забезпечують реалізацію інваріантної  та варіативної  складових змісту дошкільної освіти…………………………………20

Парціальні програми……………………………………………………………………………………………………………………………….21

Програми гуртків…………………………………………………………………………………………………………………………………………………21

7.Розділ ІV Інструменти забезпечення якості освіти.

Кадрове забезпечення………………………………………………………………………………………………………………………………23

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності……………………………………………………………………………………….23

Предметно-просторове середовище закладу……………………………………………………………………………………………………..23

8.Розділ V Інструменти проведення моніторингу освітнього процесу

Моніторинг рівня  сформованості компетенцій дітей………………………..………………………………………………………………….23

9.Розділ VI Основні показники реалізації освітньої  діяльності.

Основні показники  розвитку дитини  напередодні вступу до школи………………………………….………………………………………25

 

ВСТУП

Освітня програма закладу дошкільної освіти «Ягідка» розроблена на основі Базового компонента дошкільної освіти та освітньої  програми  для дітей від 2 до 7 років «Дитина», парціальних програм,  нормативних актів, що визначають єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями  результатів навчання.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ягідка» №31 м. Суми, Сумської області (далі дошкільний заклад) загального розвитку з групами для дітей віком від двох до шести (семи) років заснований у 1980 році. Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про дошкільний навчальний заклад та власним Статутом.

Дошкільний заклад забезпечує догляд за дітьми, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, схваленого рішенням Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05.2012, протокол № 5/2-2 та затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615.

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

40009, Сумська область, м. Суми, вул. Білопільський шлях, 25; електронна адреса: dnz-31-sumy@ukr.net

Засновником дошкільного навчального закладу є Сумська міська рада. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування .

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ягідка» є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний код. Заклад загального типу. Форма власності – комунальна.

Головною метою дошкільного навчального закладу є задоволення потреб громадян у догляді, оздоровленні та навчанні дітей дошкільного віку, у забезпеченні умов для здобуття дошкільної освіти.

Головними завданнями дошкільного навчального закладу є:

– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

– виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

– формування життєвокомпетентної особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

– виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації;

-здійснення соціально-педагогічного патронату у сім’ї з метою підготовки дітей дошкільного віку до шкільного життя.

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає:

-набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку;

-формування особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

– виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

– утвердження ціннісного ставлення до практичної та

духовної діяльності людини;

засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення, передбачені чинним законодавством, Положенням та цим Статутом і здійснює діяльність в межах своєї компетентності:

– матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, обладнання приміщень у відповідності з державними та місцевими нормами і вимогами у межах виділених асигнувань;

– здійснює залучення додаткових фінансових коштів і матеріальних ресурсів, надання платних послуг;

– звітність перед засновником або уповноваженим ним органом про надходження та використання коштів;

– підбір та розстановку педагогічних кадрів, допоміжного персоналу;

– внесення пропозицій до формування штатного розпису та кошторису;

– визначення ставок заробітної плати згідно з тарифікацією;

– встановлення надбавок доплат у межах виділеного фонду оплати праці.

Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Положенням про дошкільний навчальний заклад;

– забезпечення рівня дошкільного виховання в обсязі державних вимог;

– дотримання фінансової дисципліни;

– забезпечення рівня дошкільної освіти відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

Порядок ведення діловодства у дошкільному навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, якому підпорядкований дошкільний заклад.

 

 

Загальні положення

Мета освітньої програми:

створення умов для динамічного розвитку закладу дошкільної освіти, як центру безперервної освіти, що забезпечує всебічний та гармонійний розвиток особистості дитини, рівні стартові можливості та успішний перехід дитини до навчання в  загальноосвітньому закладі через реалізацію інноваційних технологій у відповідності з вимогами освітньої  політики.

Завдання освітньої  програми

 

 

 1. Підвищення якості надання освітніх послуг, створення умов по впровадженню державного стандарту дошкільної освіти, сучасних освітніх технологій, що забезпечують доступність якісної освіти та успішну соціалізацію дошкільників:

1.1. Досягнення нового освітнього результату відповідно до вимого нормативних документів.

1.2. Створення відкритого розвиваючого освітнього середовища, що забезпечує задоволення індивідуальних освітніх потреб вихованців.

1.3.  Створення інформаційного простору на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для всіх учасників освітнього процесу.

1.4. Створення безпечних та комфортних умов для  виховання та розвитку учасників освітнього процесу відповідно до нормативних документів.

 1. Створення умов, спрямованих на підвищення виховного потенціалу освітнього процесу:

2.1.  Створення умов, що забезпечують   формування в дітей навичок, орієнтованих на сталий розвиток.

2.2. Впровадження  комплексу заходів, спрямованих на безпеку життєдіяльності дітей.

2.3. Удосконалення роботи з мовленнєвого розвитку як основи соціалізації дітей дошкільного віку.

 1. Створення умов для безперервного удосконалення професійної  майстерності педагогічних кадрів:

3.1. Забезпечення  зростання професійної  компетентності педагогів у засвоєнні технологій інтеграції освітнього процесу.

3.2. Удосконалення зростання професійної  компетентності педагогів, як носіїв освіти.

4.Введення інноваційних механізмів управління якістю освіти:

4.1.Створення системи незалежної та гласної оцінки якості розвитку та виховання.

4.2. Підвищення ефективності управління.

 

Структура освітньої програми

Визначення освітніх ліній відповідно до базового компонента дошкільної освіти,   визначення загального обсягу навантаження на дитину кожного вікового періоду: ранній вік (третій рік життя); молодший вік ( четвертий рік життя);  середній вік ( п`ятий  рік життя); старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

 

 

РОЗДІЛ І

Особливості організації освітнього процесу

Повна назва закладу: Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №31 «Ягідка» м. Суми, Сумської області

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти:

Освітня діяльність у закладі дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році буде організована відповідно до:

– Закону України «Про освіту»;

– Закону України «Про дошкільну освіту»;

– Базового компонента дошкільної освіти в Україні;

– Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 р. №305;

– Статуту закладу;

–  Указу Президента України від 13.10.2015 р. №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;

– Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015 р. №641);

– Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 р. №234);

– Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України від 20.04.2015 р. №446;

– Листа МОН від 03.07.2009 р. №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;

– Листа МОН від 27.09.2010 р. №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»;

– Листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 р. №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах»;

– Листа МОН «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від 04.10.2007 р. № 1/9-583;

– Лист МОН України від 30.07.2020 №1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів  дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році»;

– Листа МОН від 19.08.2011 р. №1/9-635 «Щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах»;

– Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ від 17.04.06 р. №298/227 зі змінами від 26.02.13р. №202/165; 6

– Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (Додаток до листа МОН від 14.02. 2019 № 1/11-1491);

– Інструктивно-методичних рекомендацій «Фізичний розвиток дітей в умовах ДНЗ» №1/9-563 від 16.08.10 р.;

– Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» №1/9-456 від 02.09.16 р.; –

– Наказу МОН від 19.12.2017 № 1633 «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної  освіти»

Пріоритетний напрям роботи закладу дошкільної освіти:

Еколого-природничий

Мова навчання:

Українська

Режим роботи закладу:

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний робочий тиждень. Заклад працює з 7.00 до 19.00. Режим роботи чергової групи – 7.00 – 19.00.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

Орієнтовний розподіл часу на процеси життєдіяльності дітей раннього віку (з 12-ти годинним режимом перебування)

Процеси Година доби
Зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування, гімнастика 7.00 – 8.05
Підготовка до сніданку, сніданок 8.05 – 9.10
Ігри, підготовка до занять, заняття І підгрупа: 9.10-9.20

ІІ підгрупа: 9.20-9.30Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні заняття, самостійна діяльність (за власним вибором дітей)9.30 – 12.00Підготовка до обіду, обід12.00 – 12.50Підготовка до сну, сон12.50 – 15.00Поступовий (в міру пробудження дітей) підйом, оздоровчі процедури15.00 – 15.25Ігри, самостійна діяльність , заняття індивідуальні та у підгрупахІ підгрупа:15.25 -15.35

ІІ підгрупа: 15.35-15.45Підготовка до полуденка, полуденок15.45 – 16.10Підготовка до прогулянки, прогулянка16.10 – 18.00Ігри, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому18.00 – 19.00

 

Орієнтовний розподіл часу на процеси життєдіяльності дітей молодшого дошкільного віку

(з 10,5-ти годинним режимом перебування)

 

Процеси Година доби
Ранкова зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування, гімнастика 7.00 – 8.30
Підготовка до сніданку, сніданок 8.30 – 9.00
Ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, підготовка до занять, заняття 9.00 – 10.00
Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні заняття, самостійна діяльність за вибором дітей, повернення з прогулянки 10.00 – 12.00
Підготовка до обіду, обід 12.00 – 13.00
Підготовка до сну, сон 13.00 – 15.00
Поступовий підйом,  гімнастика після сну, оздоровчі процедури 15.00 – 15.30
Ігри, самостійна діяльність, індивідуальні (спільні) заняття 15.30 – 15.50
Підготовка до полуденка, полуденок 15.50-16.15
Підготовка до прогулянки, прогулянка,

ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому16.15 – 17.30

 

 

Орієнтовний розподіл часу на процеси життєдіяльності дітей середнього дошкільного віку

(з 10,5-ти годинним режимом перебування)

 

Процеси Година доби
Ранкова зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування, гімнастика 7.00 – 8.30
Підготовка до сніданку, сніданок 8.30 – 9.00
Ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, підготовка до занять, заняття 9.00 – 10.00
Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні заняття, самостійна діяльність за вибором дітей, повернення з прогулянки 10.00 – 12.30
Підготовка до обіду, обід 12.30 – 13.00
Денний сон 13.00 – 15.00
Поступовий підйом,  гімнастика після сну, оздоровчі заходи 15.00 – 15.30
Ігри, самостійна діяльність, індивідуальні (спільні) заняття 15.30 – 15.55
Підготовка до полуденка, полуденок 15.55-16.15
Підготовка до прогулянки, прогулянка,

ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому16.15– 17.30

 

 

Орієнтовний розподіл часу на процеси життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку

(з 10,5-ти годинним режимом перебування)

 

Процеси Година доби
Ранкова зустріч дітей, ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, індивідуальне спілкування, гімнастика 7.00 – 8.30
Підготовка до сніданку, сніданок 8.30 – 9.00
Ігри, підготовка до занять, заняття колективні та індивідуальні, самостійна діяльність за вибором дітей 9.10 – 10.35
Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні заняття 10.35 –  12.30
Повернення з прогулянки, підготовка до обіду, обід 12.30 – 13.20
Підготовка до сну, сон 13.20 – 15.20
Поступовий підйом,  гімнастика після сну,оздоровчі процедури, гурткова робота, індивідуальні (спільні) заняття 15.20 – 16.00
Полуденок 16.10-16.25
Підготовка до прогулянки, прогулянка:

ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому16.25 – 17.30

 

Орієнтовний розподіл часу на процеси життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку

(з 12-ти годинним режимом перебування)

 

Процеси Година доби
Ранкова зустріч дітей, ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, індивідуальне спілкування, гімнастика 7.00 – 8.30
Підготовка до сніданку, сніданок 8.30 – 9.00
Ігри, підготовка до занять, заняття колективні та індивідуальні, самостійна діяльність за вибором дітей 9.10 – 10.35
Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні заняття 10.35 –  12.30
Повернення з прогулянки, підготовка до обіду, обід 12.30 – 13.20
Підготовка до сну, сон 13.20 – 15.20
Поступовий підйом,  гімнастика після сну, оздоровчі процедури, гурткова робота, індивідуальні (спільні) заняття 15.20 – 16.00
Полуденок 16.10-16.25
Підготовка до прогулянки, прогулянка:

ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому16.25 – 19.00

 

 

 

 

 

Мережа груп:

№/п Назва групи Кількість дітей у групі

 1.Група раннього віку «Горобинка»152.Група раннього віку «Малинка»153.Група молодшого дошкільного віку «Шипшинка»214.Група середнього дошкільного віку «Полуничка»285.Група старшого дошкільного віку «Калинка»226.Група старшого дошкільного віку «Вишенька»27

 

Груп спеціальних, інклюзивних та компенсуючого типу в закладі дошкільної освіти немає.

Форми організації  освітнього процесу, види та типи занять

Основними формами організованої навчально-пізнавальної діяльності у закладі дошкільної освіти є:

 • Заняття (фронтальні, підгрупові, індивідуально-підгрупові, індивідуальні);
 • Гурткова робота;
 • Індивідуальна робота навчально-пізнавального спрямування у повсякденні;
 • Організовані дидактичні ігри у повсякденному житті;
 • Екскурсії у природне і соціальне довкілля, спостереження у повсякденні;
 • Пошуково-дослідницька діяльність.

Тривалість фронтальних занять становить:

 • У групі раннього віку ( з-й рік життя) –  до 10 хвилин
 • У групі молодшого віку (4-й рік життя) – до 15 хвилин
 • У групі середнього віку (5-й рік життя) – 20 хвилин
 • У групі  старшого віку  (6-й, 7-й рік життя) – 25 хвилин

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Безперервна   освітня діяльність  у групах  відповідно до орієнтовного тижневого розподілу організованої  освітньої діяльності організовується як в першу так і в другу половину дня. Освітній процес  здійснюється диференційовано з урахуванням вікових  та індивідуальних  особливостей дітей.

 

 

 

 

Орієнтовний розподіл організованої освітньої  діяльності:

Орієнтовний  розподіл  занять на тиждень 2020-2021 навчальний рік

Старша група

«Калинка»Старша група

«Вншенька»Середня група

«Полуничка»Молодша група

 «Шипшинка»Ранній вікПонеділок1 .Ознайомлення з природним довкіллям 9.00-9.25

2. Ліплення/аплікація 9.35-10.00

Фізкультура на повітрі

3.Музичне   10.10-10.35

ІІ половина дня

Художня праця /СХД1.Музичне 9.00-9.25

2. Ознайомлення з соціумом

9.35-10.00

3.Ліплення /аплікація  10.10-11.35

Фізкультура на повітрі

 

ІІ половина дня

ОБЖД/націон.-патріотичне

 1. Малювання 9.00-9.20

2.Фізкультура  9.35 -10.00 ( у групі)

3.Ознайомлення з соціумом 10.10-10.30

ІІ половина дня

ГПП/Праця в природі

 

1. Ознайомлення з соціумом 9.00-9.15

 

2. Фізкультура / година психолога 9.35 -9.55

 

 

ІІ половина дня

ГПП/Праця в природі1. Фізкультура  9.15-9.30;

9.40-9.50

Година психолога

10.00-10.10 (Ікв.)

 

ІІ половина дня

Сенсорика (підгрупи)

15.30-15.40; 15.50-16.00Вівторок1.Логіко-математичний розвиток + конструювання 9.00-9.25

2.Ознайомлення з соціумом 9.35-10.00

3.Фізкультура 10.10-10.40

ІІ половина дня

Художня праця /СХД1. Елементи грамоти

9.00-9.25

2.Фізкультура  9.35-10.05

3.Комплексне заняття

( розвиток мовлення, озн. з соціумом)  10.15-10.40

ІІ половина  дня

Художня праця /СХД1. Музичне 9.00-9.20

2. Логіко-математичний розвиток+конструювання

9.30-9.50

Фізкультура на повітрі

 

 

ІІ половина  дня

СХД

1. Комплексне заняття  (розвиток мовлення, ознайомлення з  соціумом ) 9.00-9.15

2. Ліплення/аплікація 9.25-9.40

Піший перехід

 

ІІ половина  дня

ОБЖД/націон-патріот.1.Розвиток мовлення

(літ. скринька) (підгрупи)

15.30-15.40; 15.50-16.00

 

 

 

ІІ половина дня

Музичне

15.35-15.45; 16.30-16.40

Середа1.Малювання  9.00-9.25

2.Музичне 9.35-10.00

3.Розвиток .мовлення 10.10-10.35

Фізкультура на повітрі

ІІ половина дня

ОБЖД/націон .- патріотичне1.Розвиток мовлення 9.00-9.25

2. Малювання  9.35-10.00

3.Музичне 10.10-10.35

Година психолога 10.45 (ІІІ кв.)

Фізкультура на повітрі

ІІ половина  дня

Художня праця /СХД1. Розвиток  мовлення 9.00-9.20

2. Ліплення/аплікація 9.30-9.50

Година психолога 10.00 (ІІ кв.)

Піший перехід

 

ІІ половина дня.

ОБЖД/ націон.патріотич.

1.Музичне  9.00-9.15

2. Малювання 9.25-9.40

Фізкультура на повітрі

 

ІІ половина дня

СХД/театралізація1. Фізкультура  9.15-9.30;

9.40-9.50

Година психолога 9.40 (Ікв.)

 

ІІ половина дня

Ліплення/ аплікація

(підгрупи)

15.30-15.40; 15.50-16.00Четвер1.Комплексне  заняття (розвиток мовлення , озн. з соціумом)

9.00-9.25

2.Елементи грамоти 9.35

3.Фізкультура  10.10-10.40

ІІ половина дня

Розваги (1- музична, 1-спортивна, 2- тематичні)1 . Логіко-математичний розвиток  + конструювання 9.00-9.25

2.Фізкультура  9.35-10.05 ( у групі)

3. Ознайомлення з природним довкіллям 10.15-10.40

 

ІІ половина  дня

Розваги (1-  музична,1- спортивна,2- тематичні)1. Фізкультура 9.10 -9.35 (муз.-спорт. зала)

2. Комплексне  заняття

(розвиток мовлення,  ознайомлення з природним довкіллям) 9.45- 10.05

 

ІІ половина дня

Розваги (1- музична,1- спортивна,2-тематичні)

1. .Розвиток мовлення   9.00-9.15

2. Фізкультура  /година психолога 9.35

 

 

 

 

ІІ половина дня

Розваги (1- музична, 1- спортивна,2- тематичні)1.Ознайомлення з соціумом

(підгрупи)

15.30-15.40; 15.50-16.00

/розвага (останній тиждень

місяця)

 

 

ІІ половина дня

Музичне

15.35-15.45; 16.30-16.40П’ятниця1.Інтегроване заняття                                                                            ( логіко – математичний розвиток, ознайомлення з соціумом, ознайомлення з природним довкіллям, літ. скринька

9.00-9.30

2. Малювання 9.40 -10.05

Година психолога 10.10 (ІІІ кв.)

Піший перехід

ІІ половина дня

Колективна праця1.Інтегроване заняття

(логіко-математичний розвиток, ознайомлення з соціумом, ознайомлення з природним довкіллям літ. скринька 9.00 -9.30

2.Малювання 9.40-10.05

 

Піший перехід

 

ІІ половина дня

Колективна праця1. Інтегроване  заняття (розвиток мовлення, ознайомлення зсоціумом, малювання,літ. скринька)9.00-9.25

2.Музичне 9.35-9.55

Фізкультура на повітрі

 

 

 

ІІ половина дня

Театралізація1. Музичне  9.00-9.15

2.Інтегроване  заняття (логіко- математичний розвиток,ознайомлення з природним довкіллям,розвиток мовлення, літ. скринька) 9.25-9.40

 

 

 

 

ІІ половина дня

Фізкультура

1. Малювання (підгрупи)

9.10-9.25; 9.35-9.50

ІІ половина дня

Інтегроване заняття (розвиток

дитини, озн. з природним

довкіллям,

сенсорика)  (підгрупи)

15.30-15.40; 15.50-16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація  варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти, гурткова робота:

№з/п Назва гуртка Керівник Час  проведення Кількість дітей
1.

Музично-ритмічний  «Цікавинки зі скриньки»Борисенко І.Г. (музичний керівник)Четвер

15.10122.Англійська мова

«Навчаємось англійської»ПахоленкоС.В.

(вихователь)Понеділок, середа

15.15143.Роуп-скіппінг

(стрибки через скакалку)Мартинова О.А.(вихователь)П`ятниця

15.1510

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Пріоритетні завдання на навчальний рік, інноваційна, експериментальна діяльність:

 1. Продовжувати роботу з розвитку мовлення дітей дошкільного віку засобами різних видів дитячої діяльності

– на виконання освітньої лінії «Мовлення дитини»

 1. Продовжувати роботу з формування у дітей позитивного ставлення до  природи і  діяльності людей у  ній  через  упровадження  освіти сталого розвитку – на виконання освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі»
 2. Організувати оптимальне предметно-просторове розвивальне середовище щодо формування навичок безпечної поведінки дошкільників – на виконання освітньої лінії «Особистість дитини».

 

 

 

 

 

 

Інноваційна діяльність:

Банк даних

про використання інноваційних технологій у роботі з дітьми

у 2020-2021навчальному році

 

п /п 

Назва інноваційної технології, автор-розробник, коротка суть технології ПІБ  вихователя, який апробує (впроваджує) інноваційну педагогічну технологію 

Вікова група, на якій працює вихователь1.Коректурні таблиці

Автор: Н.Гавриш

Інтелектуальний розвиток, сенсорно-пізнавальний розвиток, логіко-математичні  вміння та навичкивихователі всіх групВсі групи2.Складання розповідей за сюжетними картинами

Автор: Н.Гавриш

Суть: уміння складати розповіді за сюжетними картинами  в певній послідовності і не в послідовності; висувати альтернативу, доводити свою особисту думку, розвивати творчу уяву, мислення, активне мовлення.Шевченко Л.М.Старша група «Калинка»

3.Мнемотехніка.

Суть: пізнавальна діяльність дошкільників.

Автор:Г. Чепурнийвихователі всіх вікових групВсі групи4.Авторська програма “Театр фізичного виховання”, М.Єфименко.

Суть: планування занять з фізичного розвитку із врахуванням природних закономірностей.

Веселова В.І.

Молодша група

«Вишенька»

5.Методика навчання дітей  раннього читання  Глена Домана.

Суть: інтелектуальний розвиток дітей, формування вмінь раннього читання на основі дидактичних  ігор, рухової активності.

Раннє читання  дітей через унаочнення

Руденко О.А.Молодша група

«Шипшинка»

 

РОЗДІЛ ІІІ

Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності

Комплексна програма:

 • Всі групи закладу дошкільної освіти працюють за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

Парціальні програми:

 • Програма з основ здоров`я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати», Тернопіль, «Мандрівець»;
 • Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик», Тернопіль «Мандрівець»;
 • Програма і методичні рекомендації «Музично-казкові намистинки» (оздоровчо-освітня робота з дітьми четвертого року життя), Тернопіль «Мандрівець»;
 • Програма і методичні рекомендації «Музично-оздоровчі мандрівки» (з дітьми п`ятого року життя), Тернопіль, «Мандрівець» 2017;
 • Програма та методичні рекомендації «Англійська мова для дітей дошкільного віку», автор Т. Шкваріна;
 • Парціальна програма з фізичного виховання  дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура»;
 • Парціальна програма для закладів дошкільної освіти «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку».

 

Програми гуртків:

 

№з/п Назва гуртка Програма гуртка Автор програми
1. «Цікавинки зі скриньки»

(музично-ритмічний)

Програма і методичні рекомендації «Музично-казкові намистинки»І.Малашевська  (видавництво «Мандрівець», 2019)2.«Роуп-скіппінг»

(фізкультурно-спортивна діяльність)Методичні рекомендації «Організація роуп-скіппінгу в дошкільному навчальному закладі»І.Поспєлова (вихователь-методист)3.«Весела англійська»

(інтелектуальна діяльність)Англійська мова для дітей дошкільного віку

Програма та методичні рекомендаціїШкваріна Т.В.

 

Розділ ІV

 Інструменти забезпечення якості освіти

Якісна освіта – це освіта, спрямована на формування нової життєвокомпетентної особистості, це освіта, яка враховує сутнісні індивідуальні характеристики кожної дитини, розкриває та розвиває її задатки й обдаровання і на цій основі забезпечує максимальну реалізацію її потенціалу; це освіта, здатна до безперервної модернізації та інновацій, потенційно спроможна давати адекватні відповіді на виклики цивілізації; це освіта, яка забезпечує відповідність освітнього процесу та змісту освіти прийнятим Державним стандартам.

Головне завдання ДНЗ «Ягідка» – забезпечити юне покоління якісною освітою, тобто виплекати активну, самодостатню, інноваційну особистість, здатну вчитися впродовж життя, орієнтуватися у новому швидкозмінному світі і бути конкурентоспроможною в ньому.

Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Адміністрація закладу постійно опікується питанням фахового зростання працівників, психологічного мікроклімату в колективі.

 

№з/п ПІБ педагога Посада Освіта Кваліфікаційна категорія Педагогічне звання
1. Шевченко Парасковія Олексіївна Завідувач Вища Вища Вихователь-методист
2. Артюх Тетяна Дмитрівна Вихователь-методист Вища Вища Вихователь-методист, старший вихователь
3. Борисенко Інна Григорівна Музичний керівник Вища Вища
4. Остапенко Світлана Олександрівна Музичний керівник Вища Перша
5. Рябуха Анастасія Сергіївна Практичний психолог Вища Друга
6. Веселова Вікторія Ігорівна Вихователь Вища Вища Вихователь-методист
7. Пахоленко Світлана Володимирівна Вихователь Вища Друга
8. Руденко  Ольга Анатоліївна Вихователь Вища Перша
9. Охріменко Оксана Вячеславівна Вихователь Вища Спеціаліст
10. Мартинова Олена Анатоліївна Вихователь Вища Перша
11. Шевченко Людмила Миколаївна Вихователь Вища Вища
12. Скорик Наталія Миколаївна Вихователь Вища Вища
13. Котенко Ніна Олесандрівна Вихователь Вища Вища Вихователь-методист
14. Бруньова Катерина Юріївна Вихователь Вища Спеціаліст
15. Бурба Аліна Євгенівна Вихователь Вища Спеціаліст

 

Кадрове забезпечення: Якісний склад  педагогічних працівників закладу дошкільної освіти на 2020-2021 навчальний рік: «спеціаліст вищої категорії» – 7 педагогів (47%);  «спеціаліст першої категорії» – 3 педагоги (20%), «спеціаліст другої категорії» –  2 педагоги (6%). Педагогічні звання мають 4 педагоги. Не атестовані  – 3 вихователі (27%).

Вихователь закладу Бруньова К.Ю. здобуває вищу освіту (дошкільне виховання) в Сумському  державному  педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка.

Матеріально-технічне забезпечення  освітньої діяльності:

У закладі дошкільної освіти діють: музично-спортивна зала, кабінет практичного психолога та кабінет сестри медичної старшої. У кожній віковій групі в наявності  технічні засоби навчання (аудіо-відео системи).  Комп`ютерна техніка: в закладі в наявності 5 комп`ютерів (кабінет діловода, вихователя-методиста, практичного психолога, завгоспа та в старшій групі «Вишенька»).

Предметно-просторове середовище закладу:

Предметно-розвивальне середовище в ДНЗ відповідає вимогам. Дітям доступні всі функціональні елементи простору закладу, що спонукає їх до активної предметно-практичної діяльності, прояву творчості, креативності. В групових кімнатах простір поділено на окремі локації, які пов’язані між собою. Наповнення локацій перед початком навчального року змінюються згідно з віковими особливостями дітей конкретної групи.

Компоненти розвиваючого предметного середовища в ДНЗ включають не тільки групові приміщення, а й інший функціональний простір: музично-спортивна зала, прогулянкові майданчики, інші структурні компоненти(куточок лісу, саду, дитяча городня ділянка, метеомайданчик тощо).

Розділ V

Інструменти проведення моніторингу освітнього процесу

Моніторинг рівня сформованості компетенцій дітей у групах:

Мета моніторингу – виявлення ступеня відповідності результатів діяльності дошкільного навчального закладу стандартам і вимогам дошкільної освіти.

Завдання моніторингу:

– безперервно спостерігати за динамікою розвитку ДНЗ, своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни;

– здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку найважливіших процесів у дошкільному навчальному закладі;

– підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг;

– залучати батьківську громадськість у  процес поліпшення якості освіти ДНЗ.

 

№                                                                                                    Мета                  Термін виконання

 Заходи Мета       

 Термін виконання1.Педагогічна діагностика (обстеження)  особливостей розвитку дітейВивчення рівня розвитку дітей за освітніми лініями у групах.

Відстеження результатів освітньої роботи для дітей  з низьким рівнем розвиткуВересень, травень

 

Січень (у разі необхідності)Виявлення рівня реалізації завдань програми                ІІ половина квітня

Визначення рівня шкільної зрілості в старшій групіІІ

половина квітня2.Проведення підсумкових занять, індивідуальних бесід з дошкільникамиВизначення рівня розвитку дітей, їх обізнаності, визначення проміжних результатів.1 раз на квартал3.Аналіз планів освітньої роботи з дітьмиВиявлення стану виконання державних вимог дошкільної освітиЩотижнево4.Анкетування, тестування педагогів, батьківОтримання різноманітного емпіричного матеріалу про необхідні аспекти діяльності педагогів, батьківЗа потребою, протягом року5.Педагогічна діагностика професійної діяльності педагогів.. Визначення рівня професійної компетентності педагогівВересень, квітень6.

Моніторинг стану здоров’я дітейВизначення груп здоров’я за підсумками поглибленого медичного оглядуВересень, квітень7.

Моніторинг стану захворюваності дітей та відвідування ДНЗВизначення індексу здоров’я дошкільників1 р. на місяць, 1 р. на квартал8.

Моніторинг фізичного розвитку дітейВиявлення ефективності розвитку фізичних якостей дітейВересень, квітень9.Педагогічний аналіз діяльності ДНЗ за навчальний рікВиявлення недоліків та прогнозування вирішення проблемТравень, серпень

 

Оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей в ДНЗ «Ягідка » в 2020-2021 н.р. здійснюватиметься за:

– ранній вік – картки нервово-психічного розвитку;

– молодший,  середній  та старший дошкільний вік за змістом методичного посібника «Проведення моніторингу основних компетенцій дітей дошкільного віку», Суми 2015. Схвалено науково-методичною радою Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради для використання в навчальному процесі (протокол №6 від 22.12. 2015 р.)  Моніторингове обстеження дітей проводиться 2 рази на рік: жовтень та травень.  Інструментарій: критерії  визначення рівня розвитку дітей за освітніми лініями Базового компонента  дошкільної освіти.

 

 

Розділ VI

Основні показники реалізації освітньої  діяльності

Прогнозований результат Освітньої програми

Виконання Освітньої програми дасть змогу:

– удосконалити організацію освітнього процесу в закладі з метою  забезпечення ефективної реалізації завдань державного стандарту;

– забезпечити формування у дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку;

–   створити умови для якісного соціально-емоційного розвитку дитини дошкільного віку як запоруки  успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи;

– забезпечити компетентнісний підхід до освітнього процесу;

– забезпечити збереження психічного здоров`я дітей раннього дитинства;

–  задовольнити освітньо-культурні потреби здобувачів освіти;

– удосконалити систему підвищення професійної майстерності педагогів,  надаючи пріоритет самоосвіті;

– упровадження в освітню практику сучасних інформаційних і комунікаційних технологій;

– упровадження ефективних технологій співпраці з батьками в практиці психолого-педагогічного партнерства.

 

Модель випускника  закладу дошкільної освіти ( бажаний результат):

Період від народження до вступу в школу є  віком найбільш  стрімкого фізичного та  психічного розвитку дитини, формування фізичних та психічних якостей, необхідних людині протягом всього подальшого життя.

Дошкільна освіта покликана  забезпечити  створення основного фундаменту розвитку дитини  – формування базових якостей її особистості. Це дасть можливість їй успішно оволодіти видами діяльності та областями знань на інших щабелях освіти.

Модель розроблена для дітей  у віці 6років, напередодні вступу до школи.

Таким чином, випускник   закладу дошкільної  освіти має  володіти такими характеристиками:

 • Здоров`я – зменшення кількості застудних захворювань, днів хвороби на одне захворювання, зниження частоти проявів хронічних захворювань, зняття  синдрому  гіперзбудженості, корекція функціональних відхилень та відхилень у  фізичному  розвитку – позитивна  динаміка;
 • Комунікативна компетентність – вміння спілкуватися з дорослими та однолітками, володіння засобами вербального та невербального вираження своїх почуттів, станів, хвилювань та настрою, бажань, вміння зрозумілими засобами виражати відношення до оточуючих людей та їхніх вчинків;
 • Фізична компетентність –  турбота про своє здоров`я, бажання фізичного вдосконалення з урахуванням вікових  та індивідуальних можливостей;
 • Інтелектуальна компетентність – оволодіння дітьми різними способами розв`язання поставлених завдань, вміння прогнозувати результат; креативність – відношення дитини до оточуючого світу, як до об`єкта перетворення та відкриття, вміння створювати новий продукт, який вирізняється оригінальністю, варіативністю; допитливість –дослідницький інтерес дитини;
 • ініціативність та самостійність –   вміння проявляти ініціативу в усіх видах  дитячої діяльності, в ситуаціях спілкування з дітьми та дорослими, добиватися результатів;
 • довільність – власних мотивів та мотивів інших дітей; вміння вправляти  своєю поведінкою у відповідності з   певними  сформованими  уявленнями, правилами та нормами.

 

Психофізіологічний розвиток:

– має зрілі мозкові структури та функції;

– характерною є відносна стабільність та рухливість нервової системи;

– проявляє достатню рухову активність;

– проявляє умілість рук, практичну вправність;

– здорова, не має хронічних хвороб;

– володіє основними гігієнічними навичками;

– знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розуміє, чим відрізняється від представників протилежної статі;

– володіє основами безпеки життєдіяльності;

– працездатна, втомлюється лише після чималого навантаження;

– користується як провідною правою/лівою рукою;

– не заїкається і не має інших невротичних проявів.

 

Інтелектуальний розвиток:

– володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями;

– уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією дорослого;

– диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуальну, аудіальну, тактильну);

– здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації;

– усвідомлює основні зв’язки між явищами;

– має розвинене логічне запам’ятовування — добре запам’ятовує і відтворює;

– встановлює логічну послідовність подій;

– відтворює зразок на вимогу;

– робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креативності;

– розрізняє звуки мовлення, співвідносить їх з буквами, синтезує звуки у слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, використовує складні речення;

– диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає найпростіші зміни цифрових рядів;

– розрізняє реальне і уявне, зовнішнє і внутрішнє;

знайома з деякими основами початкових наукових знань.

 

Мотиваційний розвиток:

– хоче йти до школи;

– вирізняється високою допитливістю — розвинена пізнавальна мотивація;

– може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на користь соціально важливого;

– має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху;

– відомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя;

– зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та однолітками;

– у соціально прийнятний спосіб самореалізовується, самостверджується;

– має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб.

 

Емоційний розвиток:

– переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво;

– сприйнятлива, диференціює емоційно-смисловий характер зовнішніх впливів, чутлива до нього;

– знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жестами, діями, тональністю голосу;

– адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан;

– утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій;

– чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути суголосною стану та настрою інших;

– оптимістично ставиться до проблем і труднощів, має сформоване почуття гумору;

– володіє елементарною емоційною культурою, самовиражається у соціально прийнятний спосіб.

 

Розвиток вольової сфери:

– свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано;

– концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається;

– мобілізує себе на виконання завдання;

– розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно;

– звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності;

– конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі;

– доводить розпочате до кінця;

– може відстояти власну точку зору;

– визнає свої помилки;

– дотримується своїх обіцянок.

 

Соціальний розвиток:

– приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важливість;

– відкрита контактам, комунікабельна;

– прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, товаришів;

– уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді;

– узгоджує індивідуальні інтереси з груповими;

– реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці та діяльності соціальних норм і правил;

– намагається уникати конфліктів, мирно розв’язує спірні питання, може дійти згоди, домовитися;

– орієнтується у поведінці на вимогу дорослого та на совість як внутрішню етичну інстанцію;

– усвідомлює межі схвалюваної і соціально неприйнятної поведінки;

– володіє більш-менш адекватною самооцінкою;

– поважає себе та інших.

З метою забезпечення наступності ДНЗ і ЗОШ розроблено та затверджено «План роботи по забезпеченню перспективності та наступності у співпраці Сумського дошкільного навчального закладу № 31 «Ягідка» та Сумської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 на 2020-2021 навчальний рік».

Якість дошкільної освіти  буде забезпечена спільними зусиллями  управлінської та методичної служби, педагогів та батьків, діяльність  яких націлена на досягнення оптимальних результатів освітньої роботи з дітьми, наступності у реалізації як навчальних,  так і основних виховних завдань.

 

 

 

 

 

postheadericon СТРУКТУРА

postheadericon Розпорядження

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації