Січень 2021
П В С Ч П С Н
« Сер    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

postheadericon Освітня програма, що реалізується в закладі освіти

Проєкт освітньої програми закладу освіти розглянуто на засіданні педагогічної ради №4 (протокол від 29.05.2020). Схвалення та затвердження програми  винесено на засідання педагогічної ради №1 (серпень 2020)

 

«Схвалено»                                                                                                       «Затверджено»                                                        

педагогічною радою ЗДО                                                                           наказ про введення в дію

№31 «Ягідка»                                                                                                    рішення педагогічної ради

протокол №  1                                                                                                   №  65    «07»  вересня 2020 р.

від «31» серпня 2020 р.

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Сумського закладу дошкільної освіти

(ясла-садок) № 31 «Ягідка»

м. Суми, Сумської області

на 2020-2021 навчальний рік

ЗМІСТ

1.Вступ………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

 1. Загальні положення………………………………………………………………………………………………………………………………6
 2. Прогнозований результат освітньої програми…………………………………………………………………………………………………6
 3. РОЗДІЛ І Особливості організації освітнього процесу.

Повна назва закладу дошкільної освіти………………………………………………………………………………….………………………..7

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти………………………………………………………….7

Пріоритетний напрям роботи закладу дошкільної освіти…………………………………………………………………….…………………8

Мова навччання………………………………………………………………………………………………………………….………………….8

Режим роботи закладу……………………………………………………………………………………………………………………………….8

Мережа груп………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

Форми організації освітнього процесу……………………………………………………………………………………………………………15

Орієнтовний  тижневий розподіл  організованої  освітньої діяльності…………………………………………………………………………16

Реалізація  варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти……………………………………………….……………………18

5.РОЗДІЛ ІІ Пріоритетні завдання на навчальний рік, інноваційна, експериментальна діяльність.

Завдання роботи закладу на навчальний рік……………………………………………………………………………………………………..18

Інноваційна діяльність   …………………………………………………………………………………………………………………………………19

 1. РОЗДІЛ ІІІ Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності.

Програми, що забезпечують реалізацію інваріантної  та варіативної  складових змісту дошкільної освіти…………………………………20

Парціальні програми……………………………………………………………………………………………………………………………….21

Програми гуртків…………………………………………………………………………………………………………………………………………………21

7.Розділ ІV Інструменти забезпечення якості освіти.

Кадрове забезпечення………………………………………………………………………………………………………………………………23

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності……………………………………………………………………………………….23

Предметно-просторове середовище закладу……………………………………………………………………………………………………..23

8.Розділ V Інструменти проведення моніторингу освітнього процесу

Моніторинг рівня  сформованості компетенцій дітей………………………..………………………………………………………………….23

9.Розділ VI Основні показники реалізації освітньої  діяльності.

Основні показники  розвитку дитини  напередодні вступу до школи………………………………….………………………………………25

 

ВСТУП

Освітня програма закладу дошкільної освіти «Ягідка» розроблена на основі Базового компонента дошкільної освіти та освітньої  програми  для дітей від 2 до 7 років «Дитина», парціальних програм,  нормативних актів, що визначають єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями  результатів навчання.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ягідка» №31 м. Суми, Сумської області (далі дошкільний заклад) загального розвитку з групами для дітей віком від двох до шести (семи) років заснований у 1980 році. Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про дошкільний навчальний заклад та власним Статутом.

Дошкільний заклад забезпечує догляд за дітьми, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, схваленого рішенням Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05.2012, протокол № 5/2-2 та затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615.

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

40009, Сумська область, м. Суми, вул. Білопільський шлях, 25; електронна адреса: dnz-31-sumy@ukr.net

Засновником дошкільного навчального закладу є Сумська міська рада. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування .

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ягідка» є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний код. Заклад загального типу. Форма власності – комунальна.

Головною метою дошкільного навчального закладу є задоволення потреб громадян у догляді, оздоровленні та навчанні дітей дошкільного віку, у забезпеченні умов для здобуття дошкільної освіти.

Головними завданнями дошкільного навчального закладу є:

– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

– виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

– формування життєвокомпетентної особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

– виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації;

-здійснення соціально-педагогічного патронату у сім’ї з метою підготовки дітей дошкільного віку до шкільного життя.

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає:

-набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку;

-формування особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

– виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

– утвердження ціннісного ставлення до практичної та

духовної діяльності людини;

засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення, передбачені чинним законодавством, Положенням та цим Статутом і здійснює діяльність в межах своєї компетентності:

– матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, обладнання приміщень у відповідності з державними та місцевими нормами і вимогами у межах виділених асигнувань;

– здійснює залучення додаткових фінансових коштів і матеріальних ресурсів, надання платних послуг;

– звітність перед засновником або уповноваженим ним органом про надходження та використання коштів;

– підбір та розстановку педагогічних кадрів, допоміжного персоналу;

– внесення пропозицій до формування штатного розпису та кошторису;

– визначення ставок заробітної плати згідно з тарифікацією;

– встановлення надбавок доплат у межах виділеного фонду оплати праці.

Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Положенням про дошкільний навчальний заклад;

– забезпечення рівня дошкільного виховання в обсязі державних вимог;

– дотримання фінансової дисципліни;

– забезпечення рівня дошкільної освіти відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

Порядок ведення діловодства у дошкільному навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, якому підпорядкований дошкільний заклад.

 

 

Загальні положення

Мета освітньої програми:

створення умов для динамічного розвитку закладу дошкільної освіти, як центру безперервної освіти, що забезпечує всебічний та гармонійний розвиток особистості дитини, рівні стартові можливості та успішний перехід дитини до навчання в  загальноосвітньому закладі через реалізацію інноваційних технологій у відповідності з вимогами освітньої  політики.

Завдання освітньої  програми

 

 

 1. Підвищення якості надання освітніх послуг, створення умов по впровадженню державного стандарту дошкільної освіти, сучасних освітніх технологій, що забезпечують доступність якісної освіти та успішну соціалізацію дошкільників:

1.1. Досягнення нового освітнього результату відповідно до вимого нормативних документів.

1.2. Створення відкритого розвиваючого освітнього середовища, що забезпечує задоволення індивідуальних освітніх потреб вихованців.

1.3.  Створення інформаційного простору на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для всіх учасників освітнього процесу.

1.4. Створення безпечних та комфортних умов для  виховання та розвитку учасників освітнього процесу відповідно до нормативних документів.

 1. Створення умов, спрямованих на підвищення виховного потенціалу освітнього процесу:

2.1.  Створення умов, що забезпечують   формування в дітей навичок, орієнтованих на сталий розвиток.

2.2. Впровадження  комплексу заходів, спрямованих на безпеку життєдіяльності дітей.

2.3. Удосконалення роботи з мовленнєвого розвитку як основи соціалізації дітей дошкільного віку.

 1. Створення умов для безперервного удосконалення професійної  майстерності педагогічних кадрів:

3.1. Забезпечення  зростання професійної  компетентності педагогів у засвоєнні технологій інтеграції освітнього процесу.

3.2. Удосконалення зростання професійної  компетентності педагогів, як носіїв освіти.

4.Введення інноваційних механізмів управління якістю освіти:

4.1.Створення системи незалежної та гласної оцінки якості розвитку та виховання.

4.2. Підвищення ефективності управління.

 

Структура освітньої програми

Визначення освітніх ліній відповідно до базового компонента дошкільної освіти,   визначення загального обсягу навантаження на дитину кожного вікового періоду: ранній вік (третій рік життя); молодший вік ( четвертий рік життя);  середній вік ( п`ятий  рік життя); старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

 

 

РОЗДІЛ І

Особливості організації освітнього процесу

Повна назва закладу: Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №31 «Ягідка» м. Суми, Сумської області

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти:

Освітня діяльність у закладі дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році буде організована відповідно до:

– Закону України «Про освіту»;

– Закону України «Про дошкільну освіту»;

– Базового компонента дошкільної освіти в Україні;

– Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 р. №305;

– Статуту закладу;

–  Указу Президента України від 13.10.2015 р. №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;

– Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015 р. №641);

– Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 р. №234);

– Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України від 20.04.2015 р. №446;

– Листа МОН від 03.07.2009 р. №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;

– Листа МОН від 27.09.2010 р. №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»;

– Листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 р. №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах»;

– Листа МОН «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від 04.10.2007 р. № 1/9-583;

– Лист МОН України від 30.07.2020 №1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів  дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році»;

– Листа МОН від 19.08.2011 р. №1/9-635 «Щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах»;

– Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ від 17.04.06 р. №298/227 зі змінами від 26.02.13р. №202/165; 6

– Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (Додаток до листа МОН від 14.02. 2019 № 1/11-1491);

– Інструктивно-методичних рекомендацій «Фізичний розвиток дітей в умовах ДНЗ» №1/9-563 від 16.08.10 р.;

– Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» №1/9-456 від 02.09.16 р.; –

– Наказу МОН від 19.12.2017 № 1633 «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної  освіти»

Пріоритетний напрям роботи закладу дошкільної освіти:

Еколого-природничий

Мова навчання:

Українська

Режим роботи закладу:

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний робочий тиждень. Заклад працює з 7.00 до 19.00. Режим роботи чергової групи – 7.00 – 19.00.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

Орієнтовний розподіл часу на процеси життєдіяльності дітей раннього віку (з 12-ти годинним

режимом перебування)

Процеси Година доби
Зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування, гімнастика 7.00 – 8.05
Підготовка до сніданку, сніданок 8.05 – 9.10
Ігри, підготовка до занять, заняття І підгрупа: 9.10-9.20

ІІ підгрупа: 9.20-9.30

Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні заняття, самостійна діяльність (за власним вибором дітей) 9.30 – 12.00
Підготовка до обіду, обід 12.00 – 12.50
Підготовка до сну, сон 12.50 – 15.00
Поступовий (в міру пробудження дітей) підйом, оздоровчі процедури 15.00 – 15.25
Ігри, самостійна діяльність , заняття індивідуальні та у підгрупах І підгрупа:15.25 -15.35

ІІ підгрупа: 15.35-15.45

Підготовка до полуденка, полуденок 15.45 – 16.10
Підготовка до прогулянки, прогулянка 16.10 – 18.00
Ігри, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому 18.00 – 19.00

 

Орієнтовний розподіл часу на процеси життєдіяльності дітей молодшого дошкільного віку

(з 10,5-ти годинним режимом перебування)

 

Процеси Година доби
Ранкова зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування, гімнастика 7.00 – 8.30
Підготовка до сніданку, сніданок 8.30 – 9.00
Ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, підготовка до занять, заняття 9.00 – 10.00
Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні заняття, самостійна діяльність за вибором дітей, повернення з прогулянки 10.00 – 12.00
Підготовка до обіду, обід 12.00 – 13.00
Підготовка до сну, сон 13.00 – 15.00
Поступовий підйом,  гімнастика після сну, оздоровчі процедури 15.00 – 15.30
Ігри, самостійна діяльність, індивідуальні (спільні) заняття 15.30 – 15.50
Підготовка до полуденка, полуденок 15.50-16.15
Підготовка до прогулянки, прогулянка,

ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому

16.15 – 17.30

 

 

Орієнтовний розподіл часу на процеси життєдіяльності дітей середнього дошкільного віку

(з 10,5-ти годинним режимом перебування)

 

Процеси Година доби
Ранкова зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування, гімнастика 7.00 – 8.30
Підготовка до сніданку, сніданок 8.30 – 9.00
Ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, підготовка до занять, заняття 9.00 – 10.00
Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні заняття, самостійна діяльність за вибором дітей, повернення з прогулянки 10.00 – 12.30
Підготовка до обіду, обід 12.30 – 13.00
Денний сон 13.00 – 15.00
Поступовий підйом,  гімнастика після сну, оздоровчі заходи 15.00 – 15.30
Ігри, самостійна діяльність, індивідуальні (спільні) заняття 15.30 – 15.55
Підготовка до полуденка, полуденок 15.55-16.15
Підготовка до прогулянки, прогулянка,

ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому

16.15– 17.30

 

 

Орієнтовний розподіл часу на процеси життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку

(з 10,5-ти годинним режимом перебування)

 

Процеси Година доби
Ранкова зустріч дітей, ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, індивідуальне спілкування, гімнастика 7.00 – 8.30
Підготовка до сніданку, сніданок 8.30 – 9.00
Ігри, підготовка до занять, заняття колективні та індивідуальні, самостійна діяльність за вибором дітей 9.10 – 10.35
Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні заняття 10.35 –  12.30
Повернення з прогулянки, підготовка до обіду, обід 12.30 – 13.20
Підготовка до сну, сон 13.20 – 15.20
Поступовий підйом,  гімнастика після сну,оздоровчі процедури, гурткова робота, індивідуальні (спільні) заняття 15.20 – 16.00
Полуденок 16.10-16.25
Підготовка до прогулянки, прогулянка:

ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому

16.25 – 17.30

 

Орієнтовний розподіл часу на процеси життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку

(з 12-ти годинним режимом перебування)

 

Процеси Година доби
Ранкова зустріч дітей, ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, індивідуальне спілкування, гімнастика 7.00 – 8.30
Підготовка до сніданку, сніданок 8.30 – 9.00
Ігри, підготовка до занять, заняття колективні та індивідуальні, самостійна діяльність за вибором дітей 9.10 – 10.35
Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні заняття 10.35 –  12.30
Повернення з прогулянки, підготовка до обіду, обід 12.30 – 13.20
Підготовка до сну, сон 13.20 – 15.20
Поступовий підйом,  гімнастика після сну, оздоровчі процедури, гурткова робота, індивідуальні (спільні) заняття 15.20 – 16.00
Полуденок 16.10-16.25
Підготовка до прогулянки, прогулянка:

ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому

16.25 – 19.00

 

 

 

 

 

Мережа груп:

№/п Назва групи Кількість дітей у групі

 

1. Група раннього віку «Горобинка» 15
2. Група раннього віку «Малинка» 15
3. Група молодшого дошкільного віку «Шипшинка» 21
4. Група середнього дошкільного віку «Полуничка» 28
5. Група старшого дошкільного віку «Калинка» 22
6. Група старшого дошкільного віку «Вишенька» 27

 

Груп спеціальних, інклюзивних та компенсуючого типу в закладі дошкільної освіти немає.

Форми організації  освітнього процесу, види та типи занять

Основними формами організованої навчально-пізнавальної діяльності у закладі дошкільної освіти є:

 • Заняття (фронтальні, підгрупові, індивідуально-підгрупові, індивідуальні);
 • Гурткова робота;
 • Індивідуальна робота навчально-пізнавального спрямування у повсякденні;
 • Організовані дидактичні ігри у повсякденному житті;
 • Екскурсії у природне і соціальне довкілля, спостереження у повсякденні;
 • Пошуково-дослідницька діяльність.

Тривалість фронтальних занять становить:

 • У групі раннього віку ( з-й рік життя) –  до 10 хвилин
 • У групі молодшого віку (4-й рік життя) – до 15 хвилин
 • У групі середнього віку (5-й рік життя) – 20 хвилин
 • У групі  старшого віку  (6-й, 7-й рік життя) – 25 хвилин

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Безперервна   освітня діяльність  у групах  відповідно до орієнтовного тижневого розподілу організованої  освітньої діяльності організовується як в першу так і в другу половину дня. Освітній процес  здійснюється диференційовано з урахуванням вікових  та індивідуальних  особливостей дітей.

 

 

 

 

Орієнтовний розподіл організованої освітньої  діяльності:

Орієнтовний  розподіл  занять на тиждень 2020-2021 навчальний рік

Старша група

«Калинка»

Старша група

«Вншенька»

Середня група

«Полуничка»

Молодша група

 «Шипшинка»

Ранній вік
Понеділок 1 .Ознайомлення з природним довкіллям 9.00-9.25

2. Ліплення/аплікація 9.35-10.00

Фізкультура на повітрі

3.Музичне   10.10-10.35

ІІ половина дня

Художня праця /СХД

1.Музичне 9.00-9.25

2. Ознайомлення з соціумом

9.35-10.00

3.Ліплення /аплікація  10.10-11.35

Фізкультура на повітрі

 

ІІ половина дня

ОБЖД/націон.-патріотичне

 1. Малювання 9.00-9.20

2.Фізкультура  9.35 -10.00 ( у групі)

3.Ознайомлення з соціумом 10.10-10.30

ІІ половина дня

ГПП/Праця в природі

 

1. Ознайомлення з соціумом 9.00-9.15

2. Фізкультура / година психолога 9.35 -9.55

 

 

ІІ половина дня

ГПП/Праця в природі

1. Фізкультура  9.15-9.30;

9.40-9.50

Година психолога

10.00-10.10 (Ікв.)

 

ІІ половина дня

Сенсорика (підгрупи)

15.30-15.40; 15.50-16.00

Вівторок 1.Логіко-математичний розвиток + конструювання 9.00-9.25

2.Ознайомлення з соціумом 9.35-10.00

3.Фізкультура 10.10-10.40

ІІ половина дня

Художня праця /СХД

1. Елементи грамоти

9.00-9.25

2.Фізкультура  9.35-10.05

3.Комплексне заняття

( розвиток мовлення, озн. з соціумом)  10.15-10.40

ІІ половина  дня

Художня праця /СХД

1. Музичне 9.00-9.20

2. Логіко-математичний розвиток+конструювання

9.30-9.50

Фізкультура на повітрі

 

 

ІІ половина  дня

СХД

 

1. Комплексне заняття  (розвиток мовлення, ознайомлення з  соціумом ) 9.00-9.15

2. Ліплення/аплікація 9.25-9.40

Піший перехід

 

ІІ половина  дня

ОБЖД/націон-патріот.

1.Розвиток мовлення

(літ. скринька) (підгрупи)

15.30-15.40; 15.50-16.00

 

 

 

ІІ половина дня

Музичне

15.35-15.45; 16.30-16.40

 

Середа 1.Малювання  9.00-9.25

2.Музичне 9.35-10.00

3.Розвиток .мовлення 10.10-10.35

Фізкультура на повітрі

ІІ половина дня

ОБЖД/націон .- патріотичне

1.Розвиток мовлення 9.00-9.25

2. Малювання  9.35-10.00

3.Музичне 10.10-10.35

Година психолога 10.45 (ІІІ кв.)

Фізкультура на повітрі

ІІ половина  дня

Художня праця /СХД

1. Розвиток  мовлення 9.00-9.20

2. Ліплення/аплікація 9.30-9.50

Година психолога 10.00 (ІІ кв.)

Піший перехід

 

ІІ половина дня.

ОБЖД/ націон.патріотич.

 

1.Музичне  9.00-9.15

2. Малювання 9.25-9.40

Фізкультура на повітрі

 

ІІ половина дня

СХД/театралізація

1. Фізкультура  9.15-9.30;

9.40-9.50

Година психолога 9.40 (Ікв.)

 

ІІ половина дня

Ліплення/ аплікація

(підгрупи)

15.30-15.40; 15.50-16.00

Четвер 1.Комплексне  заняття (розвиток мовлення , озн. з соціумом)

9.00-9.25

2.Елементи грамоти 9.35

3.Фізкультура  10.10-10.40

ІІ половина дня

Розваги (1- музична, 1-спортивна, 2- тематичні)

1 . Логіко-математичний розвиток  + конструювання 9.00-9.25

2.Фізкультура  9.35-10.05 ( у групі)

3. Ознайомлення з природним довкіллям 10.15-10.40

 

ІІ половина  дня

Розваги (1-  музична,1- спортивна,2- тематичні)

1. Фізкультура 9.10 -9.35 (муз.-спорт. зала)

2. Комплексне  заняття

(розвиток мовлення,  ознайомлення з природним довкіллям) 9.45- 10.05

 

ІІ половина дня

Розваги (1- музична,1- спортивна,2-тематичні)

 

1. .Розвиток мовлення   9.00-9.15

2. Фізкультура  /година психолога 9.35

 

 

 

 

ІІ половина дня

Розваги (1- музична, 1- спортивна,2- тематичні)

1.Ознайомлення з соціумом

(підгрупи)

15.30-15.40; 15.50-16.00

/розвага (останній тиждень

місяця)

 

 

ІІ половина дня

Музичне

15.35-15.45; 16.30-16.40

П’ятниця 1.Інтегроване заняття                                                                            ( логіко – математичний розвиток, ознайомлення з соціумом, ознайомлення з природним довкіллям, літ. скринька

9.00-9.30

2. Малювання 9.40 -10.05

Година психолога 10.10 (ІІІ кв.)

Піший перехід

ІІ половина дня

Колективна праця

1.Інтегроване заняття

(логіко-математичний розвиток, ознайомлення з соціумом, ознайомлення з природним довкіллям літ. скринька 9.00 -9.30

2.Малювання 9.40-10.05

 

Піший перехід

 

ІІ половина дня

Колективна праця

1. Інтегроване  заняття (розвиток мовлення, ознайомлення зсоціумом, малювання,літ. скринька)9.00-9.25

2.Музичне 9.35-9.55

Фізкультура на повітрі

 

 

 

ІІ половина дня

Театралізація

1. Музичне  9.00-9.15

2.Інтегроване  заняття (логіко- математичний розвиток,ознайомлення з природним довкіллям,розвиток мовлення, літ. скринька) 9.25-9.40

 

 

 

 

ІІ половина дня

Фізкультура

 

1. Малювання (підгрупи)

9.10-9.25; 9.35-9.50

ІІ половина дня

Інтегроване заняття (розвиток

дитини, озн. з природним

довкіллям,

сенсорика)  (підгрупи)

15.30-15.40; 15.50-16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація  варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти, гурткова робота:

№з/п Назва гуртка Керівник Час  проведення Кількість дітей
1.  

Музично-ритмічний  «Цікавинки зі скриньки»

Борисенко І.Г. (музичний керівник) Четвер

15.10

12
2. Англійська мова

«Навчаємось англійської»

ПахоленкоС.В.

(вихователь)

Понеділок, середа

15.15

14
3. Роуп-скіппінг

(стрибки через скакалку)

Мартинова О.А.(вихователь) П`ятниця

15.15

10

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Пріоритетні завдання на навчальний рік, інноваційна, експериментальна діяльність:

 1. Продовжувати роботу з розвитку мовлення дітей дошкільного віку засобами різних видів дитячої діяльності

– на виконання освітньої лінії «Мовлення дитини»

 1. Продовжувати роботу з формування у дітей позитивного ставлення до  природи і  діяльності людей у  ній  через  упровадження  освіти сталого розвитку – на виконання освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі»
 2. Організувати оптимальне предметно-просторове розвивальне середовище щодо формування навичок безпечної поведінки дошкільників – на виконання освітньої лінії «Особистість дитини».

 

 

 

 

 

 

Інноваційна діяльність:

Банк даних

про використання інноваційних технологій у роботі з дітьми

у 2020-2021навчальному році

 

п /п

 

Назва інноваційної технології, автор-розробник, коротка суть технології

ПІБ  вихователя, який апробує (впроваджує) інноваційну педагогічну технологію  

Вікова група, на якій працює вихователь

1. Коректурні таблиці

Автор: Н.Гавриш

Інтелектуальний розвиток, сенсорно-пізнавальний розвиток, логіко-математичні  вміння та навички

вихователі всіх груп Всі групи
2. Складання розповідей за сюжетними картинами

Автор: Н.Гавриш

Суть: уміння складати розповіді за сюжетними картинами  в певній послідовності і не в послідовності; висувати альтернативу, доводити свою особисту думку, розвивати творчу уяву, мислення, активне мовлення.

Шевченко Л.М. Старша група «Калинка»

 

3. Мнемотехніка.

Суть: пізнавальна діяльність дошкільників.

Автор:Г. Чепурний

вихователі всіх вікових груп Всі групи
4. Авторська програма “Театр фізичного виховання”, М.Єфименко.

Суть: планування занять з фізичного розвитку із врахуванням природних закономірностей.

 

Веселова В.І.

 

Молодша група

«Вишенька»

 

5.

Методика навчання дітей  раннього читання  Глена Домана.

Суть: інтелектуальний розвиток дітей, формування вмінь раннього читання на основі дидактичних  ігор, рухової активності.

Раннє читання  дітей через унаочнення

 

Руденко О.А.

Молодша група

«Шипшинка»

 

РОЗДІЛ ІІІ

Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності

Комплексна програма:

 • Всі групи закладу дошкільної освіти працюють за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

Парціальні програми:

 • Програма з основ здоров`я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати», Тернопіль, «Мандрівець»;
 • Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик», Тернопіль «Мандрівець»;
 • Програма і методичні рекомендації «Музично-казкові намистинки» (оздоровчо-освітня робота з дітьми четвертого року життя), Тернопіль «Мандрівець»;
 • Програма і методичні рекомендації «Музично-оздоровчі мандрівки» (з дітьми п`ятого року життя), Тернопіль, «Мандрівець» 2017;
 • Програма та методичні рекомендації «Англійська мова для дітей дошкільного віку», автор Т. Шкваріна;
 • Парціальна програма з фізичного виховання  дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура»;
 • Парціальна програма для закладів дошкільної освіти «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку».

 

Програми гуртків:

 

№з/п Назва гуртка Програма гуртка Автор програми
1. «Цікавинки зі скриньки»

(музично-ритмічний)

 

Програма і методичні рекомендації «Музично-казкові намистинки» І.Малашевська  (видавництво «Мандрівець», 2019)
2. «Роуп-скіппінг»

(фізкультурно-спортивна діяльність)

Методичні рекомендації «Організація роуп-скіппінгу в дошкільному навчальному закладі» І.Поспєлова (вихователь-методист)
3. «Весела англійська»

(інтелектуальна діяльність)

Англійська мова для дітей дошкільного віку

Програма та методичні рекомендації

Шкваріна Т.В.

 

Розділ ІV

 Інструменти забезпечення якості освіти

Якісна освіта – це освіта, спрямована на формування нової життєвокомпетентної особистості, це освіта, яка враховує сутнісні індивідуальні характеристики кожної дитини, розкриває та розвиває її задатки й обдаровання і на цій основі забезпечує максимальну реалізацію її потенціалу; це освіта, здатна до безперервної модернізації та інновацій, потенційно спроможна давати адекватні відповіді на виклики цивілізації; це освіта, яка забезпечує відповідність освітнього процесу та змісту освіти прийнятим Державним стандартам.

Головне завдання ДНЗ «Ягідка» – забезпечити юне покоління якісною освітою, тобто виплекати активну, самодостатню, інноваційну особистість, здатну вчитися впродовж життя, орієнтуватися у новому швидкозмінному світі і бути конкурентоспроможною в ньому.

Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Адміністрація закладу постійно опікується питанням фахового зростання працівників, психологічного мікроклімату в колективі.

 

№з/п ПІБ педагога Посада Освіта Кваліфікаційна категорія Педагогічне звання
1. Шевченко Парасковія Олексіївна Завідувач Вища Вища Вихователь-методист
2. Артюх Тетяна Дмитрівна Вихователь-методист Вища Вища Вихователь-методист, старший вихователь
3. Борисенко Інна Григорівна Музичний керівник Вища Вища
4. Остапенко Світлана Олександрівна Музичний керівник Вища Перша
5. Рябуха Анастасія Сергіївна Практичний психолог Вища Друга
6. Веселова Вікторія Ігорівна Вихователь Вища Вища Вихователь-методист
7. Пахоленко Світлана Володимирівна Вихователь Вища Друга
8. Руденко  Ольга Анатоліївна Вихователь Вища Перша
9. Охріменко Оксана Вячеславівна Вихователь Вища Спеціаліст
10. Мартинова Олена Анатоліївна Вихователь Вища Перша
11. Шевченко Людмила Миколаївна Вихователь Вища Вища
12. Скорик Наталія Миколаївна Вихователь Вища Вища
13. Котенко Ніна Олесандрівна Вихователь Вища Вища Вихователь-методист
14. Бруньова Катерина Юріївна Вихователь Вища Спеціаліст
15. Бурба Аліна Євгенівна Вихователь Вища Спеціаліст

 

Кадрове забезпечення: Якісний склад  педагогічних працівників закладу дошкільної освіти на 2020-2021 навчальний рік: «спеціаліст вищої категорії» – 7 педагогів (47%);  «спеціаліст першої категорії» – 3 педагоги (20%), «спеціаліст другої категорії» –  2 педагоги (6%). Педагогічні звання мають 4 педагоги. Не атестовані  – 3 вихователі (27%).

Вихователь закладу Бруньова К.Ю. здобуває вищу освіту (дошкільне виховання) в Сумському  державному  педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка.

Матеріально-технічне забезпечення  освітньої діяльності:

У закладі дошкільної освіти діють: музично-спортивна зала, кабінет практичного психолога та кабінет сестри медичної старшої. У кожній віковій групі в наявності  технічні засоби навчання (аудіо-відео системи).  Комп`ютерна техніка: в закладі в наявності 5 комп`ютерів (кабінет діловода, вихователя-методиста, практичного психолога, завгоспа та в старшій групі «Вишенька»).

Предметно-просторове середовище закладу:

Предметно-розвивальне середовище в ДНЗ відповідає вимогам. Дітям доступні всі функціональні елементи простору закладу, що спонукає їх до активної предметно-практичної діяльності, прояву творчості, креативності. В групових кімнатах простір поділено на окремі локації, які пов’язані між собою. Наповнення локацій перед початком навчального року змінюються згідно з віковими особливостями дітей конкретної групи.

Компоненти розвиваючого предметного середовища в ДНЗ включають не тільки групові приміщення, а й інший функціональний простір: музично-спортивна зала, прогулянкові майданчики, інші структурні компоненти(куточок лісу, саду, дитяча городня ділянка, метеомайданчик тощо).

Розділ V

Інструменти проведення моніторингу освітнього процесу

Моніторинг рівня сформованості компетенцій дітей у групах:

Мета моніторингу – виявлення ступеня відповідності результатів діяльності дошкільного навчального закладу стандартам і вимогам дошкільної освіти.

Завдання моніторингу:

– безперервно спостерігати за динамікою розвитку ДНЗ, своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни;

– здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку найважливіших процесів у дошкільному навчальному закладі;

– підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг;

– залучати батьківську громадськість у  процес поліпшення якості освіти ДНЗ.

 

№                                                                                                    Мета                  Термін виконання

 

Заходи Мета       

 

Термін виконання
1. Педагогічна діагностика (обстеження)  особливостей розвитку дітей Вивчення рівня розвитку дітей за освітніми лініями у групах.

Відстеження результатів освітньої роботи для дітей  з низьким рівнем розвитку

Вересень, травень

 

Січень (у разі необхідності)

Виявлення рівня реалізації завдань програми                ІІ половина квітня

Визначення рівня шкільної зрілості в старшій групі

ІІ

половина квітня

2. Проведення підсумкових занять, індивідуальних бесід з дошкільниками Визначення рівня розвитку дітей, їх обізнаності, визначення проміжних результатів. 1 раз на квартал
3. Аналіз планів освітньої роботи з дітьми Виявлення стану виконання державних вимог дошкільної освіти Щотижнево
4. Анкетування, тестування педагогів, батьків Отримання різноманітного емпіричного матеріалу про необхідні аспекти діяльності педагогів, батьків За потребою, протягом року
5. Педагогічна діагностика професійної діяльності педагогів. . Визначення рівня професійної компетентності педагогів Вересень, квітень
6.

 

Моніторинг стану здоров’я дітей Визначення груп здоров’я за підсумками поглибленого медичного огляду Вересень, квітень
7.

 

Моніторинг стану захворюваності дітей та відвідування ДНЗ Визначення індексу здоров’я дошкільників 1 р. на місяць, 1 р. на квартал
8.

 

Моніторинг фізичного розвитку дітей Виявлення ефективності розвитку фізичних якостей дітей Вересень, квітень
9. Педагогічний аналіз діяльності ДНЗ за навчальний рік Виявлення недоліків та прогнозування вирішення проблем Травень, серпень

 

Оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей в ДНЗ «Ягідка » в 2020-2021 н.р. здійснюватиметься за:

– ранній вік – картки нервово-психічного розвитку;

– молодший,  середній  та старший дошкільний вік за змістом методичного посібника «Проведення моніторингу основних компетенцій дітей дошкільного віку», Суми 2015. Схвалено науково-методичною радою Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради для використання в навчальному процесі (протокол №6 від 22.12. 2015 р.)  Моніторингове обстеження дітей проводиться 2 рази на рік: жовтень та травень.  Інструментарій: критерії  визначення рівня розвитку дітей за освітніми лініями Базового компонента  дошкільної освіти.

 

 

Розділ VI

Основні показники реалізації освітньої  діяльності

Прогнозований результат Освітньої програми

Виконання Освітньої програми дасть змогу:

– удосконалити організацію освітнього процесу в закладі з метою  забезпечення ефективної реалізації завдань державного стандарту;

– забезпечити формування у дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку;

–   створити умови для якісного соціально-емоційного розвитку дитини дошкільного віку як запоруки  успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи;

– забезпечити компетентнісний підхід до освітнього процесу;

– забезпечити збереження психічного здоров`я дітей раннього дитинства;

–  задовольнити освітньо-культурні потреби здобувачів освіти;

– удосконалити систему підвищення професійної майстерності педагогів,  надаючи пріоритет самоосвіті;

– упровадження в освітню практику сучасних інформаційних і комунікаційних технологій;

– упровадження ефективних технологій співпраці з батьками в практиці психолого-педагогічного партнерства.

 

Модель випускника  закладу дошкільної освіти ( бажаний результат):

Період від народження до вступу в школу є  віком найбільш  стрімкого фізичного та  психічного розвитку дитини, формування фізичних та психічних якостей, необхідних людині протягом всього подальшого життя.

Дошкільна освіта покликана  забезпечити  створення основного фундаменту розвитку дитини  – формування базових якостей її особистості. Це дасть можливість їй успішно оволодіти видами діяльності та областями знань на інших щабелях освіти.

Модель розроблена для дітей  у віці 6років, напередодні вступу до школи.

Таким чином, випускник   закладу дошкільної  освіти має  володіти такими характеристиками:

 • Здоров`я – зменшення кількості застудних захворювань, днів хвороби на одне захворювання, зниження частоти проявів хронічних захворювань, зняття  синдрому  гіперзбудженості, корекція функціональних відхилень та відхилень у  фізичному  розвитку – позитивна  динаміка;
 • Комунікативна компетентність – вміння спілкуватися з дорослими та однолітками, володіння засобами вербального та невербального вираження своїх почуттів, станів, хвилювань та настрою, бажань, вміння зрозумілими засобами виражати відношення до оточуючих людей та їхніх вчинків;
 • Фізична компетентність –  турбота про своє здоров`я, бажання фізичного вдосконалення з урахуванням вікових  та індивідуальних можливостей;
 • Інтелектуальна компетентність – оволодіння дітьми різними способами розв`язання поставлених завдань, вміння прогнозувати результат; креативність – відношення дитини до оточуючого світу, як до об`єкта перетворення та відкриття, вміння створювати новий продукт, який вирізняється оригінальністю, варіативністю; допитливість –дослідницький інтерес дитини;
 • ініціативність та самостійність –   вміння проявляти ініціативу в усіх видах  дитячої діяльності, в ситуаціях спілкування з дітьми та дорослими, добиватися результатів;
 • довільність – власних мотивів та мотивів інших дітей; вміння вправляти  своєю поведінкою у відповідності з   певними  сформованими  уявленнями, правилами та нормами.

 

Психофізіологічний розвиток:

– має зрілі мозкові структури та функції;

– характерною є відносна стабільність та рухливість нервової системи;

– проявляє достатню рухову активність;

– проявляє умілість рук, практичну вправність;

– здорова, не має хронічних хвороб;

– володіє основними гігієнічними навичками;

– знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розуміє, чим відрізняється від представників протилежної статі;

– володіє основами безпеки життєдіяльності;

– працездатна, втомлюється лише після чималого навантаження;

– користується як провідною правою/лівою рукою;

– не заїкається і не має інших невротичних проявів.

 

Інтелектуальний розвиток:

– володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями;

– уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією дорослого;

– диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуальну, аудіальну, тактильну);

– здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації;

– усвідомлює основні зв’язки між явищами;

– має розвинене логічне запам’ятовування — добре запам’ятовує і відтворює;

– встановлює логічну послідовність подій;

– відтворює зразок на вимогу;

– робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креативності;

– розрізняє звуки мовлення, співвідносить їх з буквами, синтезує звуки у слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, використовує складні речення;

– диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає найпростіші зміни цифрових рядів;

– розрізняє реальне і уявне, зовнішнє і внутрішнє;

знайома з деякими основами початкових наукових знань.

 

Мотиваційний розвиток:

– хоче йти до школи;

– вирізняється високою допитливістю — розвинена пізнавальна мотивація;

– може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на користь соціально важливого;

– має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху;

– відомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя;

– зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та однолітками;

– у соціально прийнятний спосіб самореалізовується, самостверджується;

– має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб.

 

Емоційний розвиток:

– переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво;

– сприйнятлива, диференціює емоційно-смисловий характер зовнішніх впливів, чутлива до нього;

– знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жестами, діями, тональністю голосу;

– адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан;

– утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій;

– чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути суголосною стану та настрою інших;

– оптимістично ставиться до проблем і труднощів, має сформоване почуття гумору;

– володіє елементарною емоційною культурою, самовиражається у соціально прийнятний спосіб.

 

Розвиток вольової сфери:

– свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано;

– концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається;

– мобілізує себе на виконання завдання;

– розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно;

– звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності;

– конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі;

– доводить розпочате до кінця;

– може відстояти власну точку зору;

– визнає свої помилки;

– дотримується своїх обіцянок.

 

Соціальний розвиток:

– приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важливість;

– відкрита контактам, комунікабельна;

– прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, товаришів;

– уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді;

– узгоджує індивідуальні інтереси з груповими;

– реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці та діяльності соціальних норм і правил;

– намагається уникати конфліктів, мирно розв’язує спірні питання, може дійти згоди, домовитися;

– орієнтується у поведінці на вимогу дорослого та на совість як внутрішню етичну інстанцію;

– усвідомлює межі схвалюваної і соціально неприйнятної поведінки;

– володіє більш-менш адекватною самооцінкою;

– поважає себе та інших.

З метою забезпечення наступності ДНЗ і ЗОШ розроблено та затверджено «План роботи по забезпеченню перспективності та наступності у співпраці Сумського дошкільного навчального закладу № 31 «Ягідка» та Сумської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 на 2020-2021 навчальний рік».

Якість дошкільної освіти  буде забезпечена спільними зусиллями  управлінської та методичної служби, педагогів та батьків, діяльність  яких націлена на досягнення оптимальних результатів освітньої роботи з дітьми, наступності у реалізації як навчальних,  так і основних виховних завдань.

 

 

 

 

 

Comments are closed.