Жовтень 2021
П В С Ч П С Н
« Вер    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Author Archive

postheadericon Освітня програма, що реалізується в закладі освіти

111

Освітня програма на 2021/2022 навчальний рік

 

 

 

Проєкт освітньої програми закладу освіти розглянуто на засіданні педагогічної ради №4 (протокол від 29.05.2020). Схвалення та затвердження програми  винесено на засідання педагогічної ради №1 (серпень 2020)

 

«Схвалено»                                                                                                       «Затверджено»                                                        

педагогічною радою ЗДО                                                                           наказ про введення в дію

№31 «Ягідка»                                                                                                    рішення педагогічної ради

протокол №  1                                                                                                   №  65    «07»  вересня 2020 р.

від «31» серпня 2020 р.

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Сумського закладу дошкільної освіти

(ясла-садок) № 31 «Ягідка»

м. Суми, Сумської області

на 2020-2021 навчальний рік

ЗМІСТ

1.Вступ………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

 1. Загальні положення………………………………………………………………………………………………………………………………6
 2. Прогнозований результат освітньої програми…………………………………………………………………………………………………6
 3. РОЗДІЛ І Особливості організації освітнього процесу.

Повна назва закладу дошкільної освіти………………………………………………………………………………….………………………..7

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти………………………………………………………….7

Пріоритетний напрям роботи закладу дошкільної освіти…………………………………………………………………….…………………8

Мова навчання………………………………………………………………………………………………………………….………………….8

Режим роботи закладу……………………………………………………………………………………………………………………………….8

Мережа груп………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

Форми організації освітнього процесу……………………………………………………………………………………………………………15

Орієнтовний  тижневий розподіл  організованої  освітньої діяльності…………………………………………………………………………16

Реалізація  варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти……………………………………………….……………………18

5.РОЗДІЛ ІІ Пріоритетні завдання на навчальний рік, інноваційна, експериментальна діяльність.

Завдання роботи закладу на навчальний рік……………………………………………………………………………………………………..18

Інноваційна діяльність   …………………………………………………………………………………………………………………………………19

 1. РОЗДІЛ ІІІ Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності.

Програми, що забезпечують реалізацію інваріантної  та варіативної  складових змісту дошкільної освіти…………………………………20

Парціальні програми……………………………………………………………………………………………………………………………….21

Програми гуртків…………………………………………………………………………………………………………………………………………………21

7.Розділ ІV Інструменти забезпечення якості освіти.

Кадрове забезпечення………………………………………………………………………………………………………………………………23

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності……………………………………………………………………………………….23

Предметно-просторове середовище закладу……………………………………………………………………………………………………..23

8.Розділ V Інструменти проведення моніторингу освітнього процесу

Моніторинг рівня  сформованості компетенцій дітей………………………..………………………………………………………………….23

9.Розділ VI Основні показники реалізації освітньої  діяльності.

Основні показники  розвитку дитини  напередодні вступу до школи………………………………….………………………………………25

 

ВСТУП

Освітня програма закладу дошкільної освіти «Ягідка» розроблена на основі Базового компонента дошкільної освіти та освітньої  програми  для дітей від 2 до 7 років «Дитина», парціальних програм,  нормативних актів, що визначають єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями  результатів навчання.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ягідка» №31 м. Суми, Сумської області (далі дошкільний заклад) загального розвитку з групами для дітей віком від двох до шести (семи) років заснований у 1980 році. Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про дошкільний навчальний заклад та власним Статутом.

Дошкільний заклад забезпечує догляд за дітьми, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, схваленого рішенням Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05.2012, протокол № 5/2-2 та затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615.

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

40009, Сумська область, м. Суми, вул. Білопільський шлях, 25; електронна адреса: dnz-31-sumy@ukr.net

Засновником дошкільного навчального закладу є Сумська міська рада. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування .

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ягідка» є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний код. Заклад загального типу. Форма власності – комунальна.

Головною метою дошкільного навчального закладу є задоволення потреб громадян у догляді, оздоровленні та навчанні дітей дошкільного віку, у забезпеченні умов для здобуття дошкільної освіти.

Головними завданнями дошкільного навчального закладу є:

– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

– виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

– формування життєвокомпетентної особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

– виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації;

-здійснення соціально-педагогічного патронату у сім’ї з метою підготовки дітей дошкільного віку до шкільного життя.

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає:

-набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку;

-формування особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

– виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

– утвердження ціннісного ставлення до практичної та

духовної діяльності людини;

засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення, передбачені чинним законодавством, Положенням та цим Статутом і здійснює діяльність в межах своєї компетентності:

– матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, обладнання приміщень у відповідності з державними та місцевими нормами і вимогами у межах виділених асигнувань;

– здійснює залучення додаткових фінансових коштів і матеріальних ресурсів, надання платних послуг;

– звітність перед засновником або уповноваженим ним органом про надходження та використання коштів;

– підбір та розстановку педагогічних кадрів, допоміжного персоналу;

– внесення пропозицій до формування штатного розпису та кошторису;

– визначення ставок заробітної плати згідно з тарифікацією;

– встановлення надбавок доплат у межах виділеного фонду оплати праці.

Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Положенням про дошкільний навчальний заклад;

– забезпечення рівня дошкільного виховання в обсязі державних вимог;

– дотримання фінансової дисципліни;

– забезпечення рівня дошкільної освіти відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

Порядок ведення діловодства у дошкільному навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, якому підпорядкований дошкільний заклад.

 

 

Загальні положення

Мета освітньої програми:

створення умов для динамічного розвитку закладу дошкільної освіти, як центру безперервної освіти, що забезпечує всебічний та гармонійний розвиток особистості дитини, рівні стартові можливості та успішний перехід дитини до навчання в  загальноосвітньому закладі через реалізацію інноваційних технологій у відповідності з вимогами освітньої  політики.

Завдання освітньої  програми

 

 

 1. Підвищення якості надання освітніх послуг, створення умов по впровадженню державного стандарту дошкільної освіти, сучасних освітніх технологій, що забезпечують доступність якісної освіти та успішну соціалізацію дошкільників:

1.1. Досягнення нового освітнього результату відповідно до вимого нормативних документів.

1.2. Створення відкритого розвиваючого освітнього середовища, що забезпечує задоволення індивідуальних освітніх потреб вихованців.

1.3.  Створення інформаційного простору на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для всіх учасників освітнього процесу.

1.4. Створення безпечних та комфортних умов для  виховання та розвитку учасників освітнього процесу відповідно до нормативних документів.

 1. Створення умов, спрямованих на підвищення виховного потенціалу освітнього процесу:

2.1.  Створення умов, що забезпечують   формування в дітей навичок, орієнтованих на сталий розвиток.

2.2. Впровадження  комплексу заходів, спрямованих на безпеку життєдіяльності дітей.

2.3. Удосконалення роботи з мовленнєвого розвитку як основи соціалізації дітей дошкільного віку.

 1. Створення умов для безперервного удосконалення професійної  майстерності педагогічних кадрів:

3.1. Забезпечення  зростання професійної  компетентності педагогів у засвоєнні технологій інтеграції освітнього процесу.

3.2. Удосконалення зростання професійної  компетентності педагогів, як носіїв освіти.

4.Введення інноваційних механізмів управління якістю освіти:

4.1.Створення системи незалежної та гласної оцінки якості розвитку та виховання.

4.2. Підвищення ефективності управління.

 

Структура освітньої програми

Визначення освітніх ліній відповідно до базового компонента дошкільної освіти,   визначення загального обсягу навантаження на дитину кожного вікового періоду: ранній вік (третій рік життя); молодший вік ( четвертий рік життя);  середній вік ( п`ятий  рік життя); старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

 

 

РОЗДІЛ І

Особливості організації освітнього процесу

Повна назва закладу: Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №31 «Ягідка» м. Суми, Сумської області

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти:

Освітня діяльність у закладі дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році буде організована відповідно до:

– Закону України «Про освіту»;

– Закону України «Про дошкільну освіту»;

– Базового компонента дошкільної освіти в Україні;

– Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 р. №305;

– Статуту закладу;

–  Указу Президента України від 13.10.2015 р. №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;

– Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015 р. №641);

– Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 р. №234);

– Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України від 20.04.2015 р. №446;

– Листа МОН від 03.07.2009 р. №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;

– Листа МОН від 27.09.2010 р. №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»;

– Листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 р. №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах»;

– Листа МОН «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від 04.10.2007 р. № 1/9-583;

– Лист МОН України від 30.07.2020 №1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів  дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році»;

– Листа МОН від 19.08.2011 р. №1/9-635 «Щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах»;

– Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ від 17.04.06 р. №298/227 зі змінами від 26.02.13р. №202/165; 6

– Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (Додаток до листа МОН від 14.02. 2019 № 1/11-1491);

– Інструктивно-методичних рекомендацій «Фізичний розвиток дітей в умовах ДНЗ» №1/9-563 від 16.08.10 р.;

– Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» №1/9-456 від 02.09.16 р.; –

– Наказу МОН від 19.12.2017 № 1633 «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної  освіти»

Пріоритетний напрям роботи закладу дошкільної освіти:

Еколого-природничий

Мова навчання:

Українська

Режим роботи закладу:

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний робочий тиждень. Заклад працює з 7.00 до 19.00. Режим роботи чергової групи – 7.00 – 19.00.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

Орієнтовний розподіл часу на процеси життєдіяльності дітей раннього віку (з 12-ти годинним режимом перебування)

Процеси Година доби
Зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування, гімнастика 7.00 – 8.05
Підготовка до сніданку, сніданок 8.05 – 9.10
Ігри, підготовка до занять, заняття І підгрупа: 9.10-9.20

ІІ підгрупа: 9.20-9.30Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні заняття, самостійна діяльність (за власним вибором дітей)9.30 – 12.00Підготовка до обіду, обід12.00 – 12.50Підготовка до сну, сон12.50 – 15.00Поступовий (в міру пробудження дітей) підйом, оздоровчі процедури15.00 – 15.25Ігри, самостійна діяльність , заняття індивідуальні та у підгрупахІ підгрупа:15.25 -15.35

ІІ підгрупа: 15.35-15.45Підготовка до полуденка, полуденок15.45 – 16.10Підготовка до прогулянки, прогулянка16.10 – 18.00Ігри, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому18.00 – 19.00

 

Орієнтовний розподіл часу на процеси життєдіяльності дітей молодшого дошкільного віку

(з 10,5-ти годинним режимом перебування)

 

Процеси Година доби
Ранкова зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування, гімнастика 7.00 – 8.30
Підготовка до сніданку, сніданок 8.30 – 9.00
Ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, підготовка до занять, заняття 9.00 – 10.00
Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні заняття, самостійна діяльність за вибором дітей, повернення з прогулянки 10.00 – 12.00
Підготовка до обіду, обід 12.00 – 13.00
Підготовка до сну, сон 13.00 – 15.00
Поступовий підйом,  гімнастика після сну, оздоровчі процедури 15.00 – 15.30
Ігри, самостійна діяльність, індивідуальні (спільні) заняття 15.30 – 15.50
Підготовка до полуденка, полуденок 15.50-16.15
Підготовка до прогулянки, прогулянка,

ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому16.15 – 17.30

 

 

Орієнтовний розподіл часу на процеси життєдіяльності дітей середнього дошкільного віку

(з 10,5-ти годинним режимом перебування)

 

Процеси Година доби
Ранкова зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування, гімнастика 7.00 – 8.30
Підготовка до сніданку, сніданок 8.30 – 9.00
Ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, підготовка до занять, заняття 9.00 – 10.00
Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні заняття, самостійна діяльність за вибором дітей, повернення з прогулянки 10.00 – 12.30
Підготовка до обіду, обід 12.30 – 13.00
Денний сон 13.00 – 15.00
Поступовий підйом,  гімнастика після сну, оздоровчі заходи 15.00 – 15.30
Ігри, самостійна діяльність, індивідуальні (спільні) заняття 15.30 – 15.55
Підготовка до полуденка, полуденок 15.55-16.15
Підготовка до прогулянки, прогулянка,

ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому16.15– 17.30

 

 

Орієнтовний розподіл часу на процеси життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку

(з 10,5-ти годинним режимом перебування)

 

Процеси Година доби
Ранкова зустріч дітей, ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, індивідуальне спілкування, гімнастика 7.00 – 8.30
Підготовка до сніданку, сніданок 8.30 – 9.00
Ігри, підготовка до занять, заняття колективні та індивідуальні, самостійна діяльність за вибором дітей 9.10 – 10.35
Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні заняття 10.35 –  12.30
Повернення з прогулянки, підготовка до обіду, обід 12.30 – 13.20
Підготовка до сну, сон 13.20 – 15.20
Поступовий підйом,  гімнастика після сну,оздоровчі процедури, гурткова робота, індивідуальні (спільні) заняття 15.20 – 16.00
Полуденок 16.10-16.25
Підготовка до прогулянки, прогулянка:

ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому16.25 – 17.30

 

Орієнтовний розподіл часу на процеси життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку

(з 12-ти годинним режимом перебування)

 

Процеси Година доби
Ранкова зустріч дітей, ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, індивідуальне спілкування, гімнастика 7.00 – 8.30
Підготовка до сніданку, сніданок 8.30 – 9.00
Ігри, підготовка до занять, заняття колективні та індивідуальні, самостійна діяльність за вибором дітей 9.10 – 10.35
Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні заняття 10.35 –  12.30
Повернення з прогулянки, підготовка до обіду, обід 12.30 – 13.20
Підготовка до сну, сон 13.20 – 15.20
Поступовий підйом,  гімнастика після сну, оздоровчі процедури, гурткова робота, індивідуальні (спільні) заняття 15.20 – 16.00
Полуденок 16.10-16.25
Підготовка до прогулянки, прогулянка:

ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому16.25 – 19.00

 

 

 

 

 

Мережа груп:

№/п Назва групи Кількість дітей у групі

 1.Група раннього віку «Горобинка»152.Група раннього віку «Малинка»153.Група молодшого дошкільного віку «Шипшинка»214.Група середнього дошкільного віку «Полуничка»285.Група старшого дошкільного віку «Калинка»226.Група старшого дошкільного віку «Вишенька»27

 

Груп спеціальних, інклюзивних та компенсуючого типу в закладі дошкільної освіти немає.

Форми організації  освітнього процесу, види та типи занять

Основними формами організованої навчально-пізнавальної діяльності у закладі дошкільної освіти є:

 • Заняття (фронтальні, підгрупові, індивідуально-підгрупові, індивідуальні);
 • Гурткова робота;
 • Індивідуальна робота навчально-пізнавального спрямування у повсякденні;
 • Організовані дидактичні ігри у повсякденному житті;
 • Екскурсії у природне і соціальне довкілля, спостереження у повсякденні;
 • Пошуково-дослідницька діяльність.

Тривалість фронтальних занять становить:

 • У групі раннього віку ( з-й рік життя) –  до 10 хвилин
 • У групі молодшого віку (4-й рік життя) – до 15 хвилин
 • У групі середнього віку (5-й рік життя) – 20 хвилин
 • У групі  старшого віку  (6-й, 7-й рік життя) – 25 хвилин

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Безперервна   освітня діяльність  у групах  відповідно до орієнтовного тижневого розподілу організованої  освітньої діяльності організовується як в першу так і в другу половину дня. Освітній процес  здійснюється диференційовано з урахуванням вікових  та індивідуальних  особливостей дітей.

 

 

 

 

Орієнтовний розподіл організованої освітньої  діяльності:

Орієнтовний  розподіл  занять на тиждень 2020-2021 навчальний рік

Старша група

«Калинка»Старша група

«Вншенька»Середня група

«Полуничка»Молодша група

 «Шипшинка»Ранній вікПонеділок1 .Ознайомлення з природним довкіллям 9.00-9.25

2. Ліплення/аплікація 9.35-10.00

Фізкультура на повітрі

3.Музичне   10.10-10.35

ІІ половина дня

Художня праця /СХД1.Музичне 9.00-9.25

2. Ознайомлення з соціумом

9.35-10.00

3.Ліплення /аплікація  10.10-11.35

Фізкультура на повітрі

 

ІІ половина дня

ОБЖД/націон.-патріотичне

 1. Малювання 9.00-9.20

2.Фізкультура  9.35 -10.00 ( у групі)

3.Ознайомлення з соціумом 10.10-10.30

ІІ половина дня

ГПП/Праця в природі

 

1. Ознайомлення з соціумом 9.00-9.15

 

2. Фізкультура / година психолога 9.35 -9.55

 

 

ІІ половина дня

ГПП/Праця в природі1. Фізкультура  9.15-9.30;

9.40-9.50

Година психолога

10.00-10.10 (Ікв.)

 

ІІ половина дня

Сенсорика (підгрупи)

15.30-15.40; 15.50-16.00Вівторок1.Логіко-математичний розвиток + конструювання 9.00-9.25

2.Ознайомлення з соціумом 9.35-10.00

3.Фізкультура 10.10-10.40

ІІ половина дня

Художня праця /СХД1. Елементи грамоти

9.00-9.25

2.Фізкультура  9.35-10.05

3.Комплексне заняття

( розвиток мовлення, озн. з соціумом)  10.15-10.40

ІІ половина  дня

Художня праця /СХД1. Музичне 9.00-9.20

2. Логіко-математичний розвиток+конструювання

9.30-9.50

Фізкультура на повітрі

 

 

ІІ половина  дня

СХД

1. Комплексне заняття  (розвиток мовлення, ознайомлення з  соціумом ) 9.00-9.15

2. Ліплення/аплікація 9.25-9.40

Піший перехід

 

ІІ половина  дня

ОБЖД/націон-патріот.1.Розвиток мовлення

(літ. скринька) (підгрупи)

15.30-15.40; 15.50-16.00

 

 

 

ІІ половина дня

Музичне

15.35-15.45; 16.30-16.40

Середа1.Малювання  9.00-9.25

2.Музичне 9.35-10.00

3.Розвиток .мовлення 10.10-10.35

Фізкультура на повітрі

ІІ половина дня

ОБЖД/націон .- патріотичне1.Розвиток мовлення 9.00-9.25

2. Малювання  9.35-10.00

3.Музичне 10.10-10.35

Година психолога 10.45 (ІІІ кв.)

Фізкультура на повітрі

ІІ половина  дня

Художня праця /СХД1. Розвиток  мовлення 9.00-9.20

2. Ліплення/аплікація 9.30-9.50

Година психолога 10.00 (ІІ кв.)

Піший перехід

 

ІІ половина дня.

ОБЖД/ націон.патріотич.

1.Музичне  9.00-9.15

2. Малювання 9.25-9.40

Фізкультура на повітрі

 

ІІ половина дня

СХД/театралізація1. Фізкультура  9.15-9.30;

9.40-9.50

Година психолога 9.40 (Ікв.)

 

ІІ половина дня

Ліплення/ аплікація

(підгрупи)

15.30-15.40; 15.50-16.00Четвер1.Комплексне  заняття (розвиток мовлення , озн. з соціумом)

9.00-9.25

2.Елементи грамоти 9.35

3.Фізкультура  10.10-10.40

ІІ половина дня

Розваги (1- музична, 1-спортивна, 2- тематичні)1 . Логіко-математичний розвиток  + конструювання 9.00-9.25

2.Фізкультура  9.35-10.05 ( у групі)

3. Ознайомлення з природним довкіллям 10.15-10.40

 

ІІ половина  дня

Розваги (1-  музична,1- спортивна,2- тематичні)1. Фізкультура 9.10 -9.35 (муз.-спорт. зала)

2. Комплексне  заняття

(розвиток мовлення,  ознайомлення з природним довкіллям) 9.45- 10.05

 

ІІ половина дня

Розваги (1- музична,1- спортивна,2-тематичні)

1. .Розвиток мовлення   9.00-9.15

2. Фізкультура  /година психолога 9.35

 

 

 

 

ІІ половина дня

Розваги (1- музична, 1- спортивна,2- тематичні)1.Ознайомлення з соціумом

(підгрупи)

15.30-15.40; 15.50-16.00

/розвага (останній тиждень

місяця)

 

 

ІІ половина дня

Музичне

15.35-15.45; 16.30-16.40П’ятниця1.Інтегроване заняття                                                                            ( логіко – математичний розвиток, ознайомлення з соціумом, ознайомлення з природним довкіллям, літ. скринька

9.00-9.30

2. Малювання 9.40 -10.05

Година психолога 10.10 (ІІІ кв.)

Піший перехід

ІІ половина дня

Колективна праця1.Інтегроване заняття

(логіко-математичний розвиток, ознайомлення з соціумом, ознайомлення з природним довкіллям літ. скринька 9.00 -9.30

2.Малювання 9.40-10.05

 

Піший перехід

 

ІІ половина дня

Колективна праця1. Інтегроване  заняття (розвиток мовлення, ознайомлення зсоціумом, малювання,літ. скринька)9.00-9.25

2.Музичне 9.35-9.55

Фізкультура на повітрі

 

 

 

ІІ половина дня

Театралізація1. Музичне  9.00-9.15

2.Інтегроване  заняття (логіко- математичний розвиток,ознайомлення з природним довкіллям,розвиток мовлення, літ. скринька) 9.25-9.40

 

 

 

 

ІІ половина дня

Фізкультура

1. Малювання (підгрупи)

9.10-9.25; 9.35-9.50

ІІ половина дня

Інтегроване заняття (розвиток

дитини, озн. з природним

довкіллям,

сенсорика)  (підгрупи)

15.30-15.40; 15.50-16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація  варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти, гурткова робота:

№з/п Назва гуртка Керівник Час  проведення Кількість дітей
1.

Музично-ритмічний  «Цікавинки зі скриньки»Борисенко І.Г. (музичний керівник)Четвер

15.10122.Англійська мова

«Навчаємось англійської»ПахоленкоС.В.

(вихователь)Понеділок, середа

15.15143.Роуп-скіппінг

(стрибки через скакалку)Мартинова О.А.(вихователь)П`ятниця

15.1510

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Пріоритетні завдання на навчальний рік, інноваційна, експериментальна діяльність:

 1. Продовжувати роботу з розвитку мовлення дітей дошкільного віку засобами різних видів дитячої діяльності

– на виконання освітньої лінії «Мовлення дитини»

 1. Продовжувати роботу з формування у дітей позитивного ставлення до  природи і  діяльності людей у  ній  через  упровадження  освіти сталого розвитку – на виконання освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі»
 2. Організувати оптимальне предметно-просторове розвивальне середовище щодо формування навичок безпечної поведінки дошкільників – на виконання освітньої лінії «Особистість дитини».

 

 

 

 

 

 

Інноваційна діяльність:

Банк даних

про використання інноваційних технологій у роботі з дітьми

у 2020-2021навчальному році

 

п /п 

Назва інноваційної технології, автор-розробник, коротка суть технології ПІБ  вихователя, який апробує (впроваджує) інноваційну педагогічну технологію 

Вікова група, на якій працює вихователь1.Коректурні таблиці

Автор: Н.Гавриш

Інтелектуальний розвиток, сенсорно-пізнавальний розвиток, логіко-математичні  вміння та навичкивихователі всіх групВсі групи2.Складання розповідей за сюжетними картинами

Автор: Н.Гавриш

Суть: уміння складати розповіді за сюжетними картинами  в певній послідовності і не в послідовності; висувати альтернативу, доводити свою особисту думку, розвивати творчу уяву, мислення, активне мовлення.Шевченко Л.М.Старша група «Калинка»

3.Мнемотехніка.

Суть: пізнавальна діяльність дошкільників.

Автор:Г. Чепурнийвихователі всіх вікових групВсі групи4.Авторська програма “Театр фізичного виховання”, М.Єфименко.

Суть: планування занять з фізичного розвитку із врахуванням природних закономірностей.

Веселова В.І.

Молодша група

«Вишенька»

5.Методика навчання дітей  раннього читання  Глена Домана.

Суть: інтелектуальний розвиток дітей, формування вмінь раннього читання на основі дидактичних  ігор, рухової активності.

Раннє читання  дітей через унаочнення

Руденко О.А.Молодша група

«Шипшинка»

 

РОЗДІЛ ІІІ

Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності

Комплексна програма:

 • Всі групи закладу дошкільної освіти працюють за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

Парціальні програми:

 • Програма з основ здоров`я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати», Тернопіль, «Мандрівець»;
 • Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик», Тернопіль «Мандрівець»;
 • Програма і методичні рекомендації «Музично-казкові намистинки» (оздоровчо-освітня робота з дітьми четвертого року життя), Тернопіль «Мандрівець»;
 • Програма і методичні рекомендації «Музично-оздоровчі мандрівки» (з дітьми п`ятого року життя), Тернопіль, «Мандрівець» 2017;
 • Програма та методичні рекомендації «Англійська мова для дітей дошкільного віку», автор Т. Шкваріна;
 • Парціальна програма з фізичного виховання  дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура»;
 • Парціальна програма для закладів дошкільної освіти «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку».

 

Програми гуртків:

 

№з/п Назва гуртка Програма гуртка Автор програми
1. «Цікавинки зі скриньки»

(музично-ритмічний)

Програма і методичні рекомендації «Музично-казкові намистинки»І.Малашевська  (видавництво «Мандрівець», 2019)2.«Роуп-скіппінг»

(фізкультурно-спортивна діяльність)Методичні рекомендації «Організація роуп-скіппінгу в дошкільному навчальному закладі»І.Поспєлова (вихователь-методист)3.«Весела англійська»

(інтелектуальна діяльність)Англійська мова для дітей дошкільного віку

Програма та методичні рекомендаціїШкваріна Т.В.

 

Розділ ІV

 Інструменти забезпечення якості освіти

Якісна освіта – це освіта, спрямована на формування нової життєвокомпетентної особистості, це освіта, яка враховує сутнісні індивідуальні характеристики кожної дитини, розкриває та розвиває її задатки й обдаровання і на цій основі забезпечує максимальну реалізацію її потенціалу; це освіта, здатна до безперервної модернізації та інновацій, потенційно спроможна давати адекватні відповіді на виклики цивілізації; це освіта, яка забезпечує відповідність освітнього процесу та змісту освіти прийнятим Державним стандартам.

Головне завдання ДНЗ «Ягідка» – забезпечити юне покоління якісною освітою, тобто виплекати активну, самодостатню, інноваційну особистість, здатну вчитися впродовж життя, орієнтуватися у новому швидкозмінному світі і бути конкурентоспроможною в ньому.

Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Адміністрація закладу постійно опікується питанням фахового зростання працівників, психологічного мікроклімату в колективі.

 

№з/п ПІБ педагога Посада Освіта Кваліфікаційна категорія Педагогічне звання
1. Шевченко Парасковія Олексіївна Завідувач Вища Вища Вихователь-методист
2. Артюх Тетяна Дмитрівна Вихователь-методист Вища Вища Вихователь-методист, старший вихователь
3. Борисенко Інна Григорівна Музичний керівник Вища Вища
4. Остапенко Світлана Олександрівна Музичний керівник Вища Перша
5. Рябуха Анастасія Сергіївна Практичний психолог Вища Друга
6. Веселова Вікторія Ігорівна Вихователь Вища Вища Вихователь-методист
7. Пахоленко Світлана Володимирівна Вихователь Вища Друга
8. Руденко  Ольга Анатоліївна Вихователь Вища Перша
9. Охріменко Оксана Вячеславівна Вихователь Вища Спеціаліст
10. Мартинова Олена Анатоліївна Вихователь Вища Перша
11. Шевченко Людмила Миколаївна Вихователь Вища Вища
12. Скорик Наталія Миколаївна Вихователь Вища Вища
13. Котенко Ніна Олесандрівна Вихователь Вища Вища Вихователь-методист
14. Бруньова Катерина Юріївна Вихователь Вища Спеціаліст
15. Бурба Аліна Євгенівна Вихователь Вища Спеціаліст

 

Кадрове забезпечення: Якісний склад  педагогічних працівників закладу дошкільної освіти на 2020-2021 навчальний рік: «спеціаліст вищої категорії» – 7 педагогів (47%);  «спеціаліст першої категорії» – 3 педагоги (20%), «спеціаліст другої категорії» –  2 педагоги (6%). Педагогічні звання мають 4 педагоги. Не атестовані  – 3 вихователі (27%).

Вихователь закладу Бруньова К.Ю. здобуває вищу освіту (дошкільне виховання) в Сумському  державному  педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка.

Матеріально-технічне забезпечення  освітньої діяльності:

У закладі дошкільної освіти діють: музично-спортивна зала, кабінет практичного психолога та кабінет сестри медичної старшої. У кожній віковій групі в наявності  технічні засоби навчання (аудіо-відео системи).  Комп`ютерна техніка: в закладі в наявності 5 комп`ютерів (кабінет діловода, вихователя-методиста, практичного психолога, завгоспа та в старшій групі «Вишенька»).

Предметно-просторове середовище закладу:

Предметно-розвивальне середовище в ДНЗ відповідає вимогам. Дітям доступні всі функціональні елементи простору закладу, що спонукає їх до активної предметно-практичної діяльності, прояву творчості, креативності. В групових кімнатах простір поділено на окремі локації, які пов’язані між собою. Наповнення локацій перед початком навчального року змінюються згідно з віковими особливостями дітей конкретної групи.

Компоненти розвиваючого предметного середовища в ДНЗ включають не тільки групові приміщення, а й інший функціональний простір: музично-спортивна зала, прогулянкові майданчики, інші структурні компоненти(куточок лісу, саду, дитяча городня ділянка, метеомайданчик тощо).

Розділ V

Інструменти проведення моніторингу освітнього процесу

Моніторинг рівня сформованості компетенцій дітей у групах:

Мета моніторингу – виявлення ступеня відповідності результатів діяльності дошкільного навчального закладу стандартам і вимогам дошкільної освіти.

Завдання моніторингу:

– безперервно спостерігати за динамікою розвитку ДНЗ, своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни;

– здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку найважливіших процесів у дошкільному навчальному закладі;

– підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг;

– залучати батьківську громадськість у  процес поліпшення якості освіти ДНЗ.

 

№                                                                                                    Мета                  Термін виконання

 Заходи Мета       

 Термін виконання1.Педагогічна діагностика (обстеження)  особливостей розвитку дітейВивчення рівня розвитку дітей за освітніми лініями у групах.

Відстеження результатів освітньої роботи для дітей  з низьким рівнем розвиткуВересень, травень

 

Січень (у разі необхідності)Виявлення рівня реалізації завдань програми                ІІ половина квітня

Визначення рівня шкільної зрілості в старшій групіІІ

половина квітня2.Проведення підсумкових занять, індивідуальних бесід з дошкільникамиВизначення рівня розвитку дітей, їх обізнаності, визначення проміжних результатів.1 раз на квартал3.Аналіз планів освітньої роботи з дітьмиВиявлення стану виконання державних вимог дошкільної освітиЩотижнево4.Анкетування, тестування педагогів, батьківОтримання різноманітного емпіричного матеріалу про необхідні аспекти діяльності педагогів, батьківЗа потребою, протягом року5.Педагогічна діагностика професійної діяльності педагогів.. Визначення рівня професійної компетентності педагогівВересень, квітень6.

Моніторинг стану здоров’я дітейВизначення груп здоров’я за підсумками поглибленого медичного оглядуВересень, квітень7.

Моніторинг стану захворюваності дітей та відвідування ДНЗВизначення індексу здоров’я дошкільників1 р. на місяць, 1 р. на квартал8.

Моніторинг фізичного розвитку дітейВиявлення ефективності розвитку фізичних якостей дітейВересень, квітень9.Педагогічний аналіз діяльності ДНЗ за навчальний рікВиявлення недоліків та прогнозування вирішення проблемТравень, серпень

 

Оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей в ДНЗ «Ягідка » в 2020-2021 н.р. здійснюватиметься за:

– ранній вік – картки нервово-психічного розвитку;

– молодший,  середній  та старший дошкільний вік за змістом методичного посібника «Проведення моніторингу основних компетенцій дітей дошкільного віку», Суми 2015. Схвалено науково-методичною радою Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради для використання в навчальному процесі (протокол №6 від 22.12. 2015 р.)  Моніторингове обстеження дітей проводиться 2 рази на рік: жовтень та травень.  Інструментарій: критерії  визначення рівня розвитку дітей за освітніми лініями Базового компонента  дошкільної освіти.

 

 

Розділ VI

Основні показники реалізації освітньої  діяльності

Прогнозований результат Освітньої програми

Виконання Освітньої програми дасть змогу:

– удосконалити організацію освітнього процесу в закладі з метою  забезпечення ефективної реалізації завдань державного стандарту;

– забезпечити формування у дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку;

–   створити умови для якісного соціально-емоційного розвитку дитини дошкільного віку як запоруки  успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи;

– забезпечити компетентнісний підхід до освітнього процесу;

– забезпечити збереження психічного здоров`я дітей раннього дитинства;

–  задовольнити освітньо-культурні потреби здобувачів освіти;

– удосконалити систему підвищення професійної майстерності педагогів,  надаючи пріоритет самоосвіті;

– упровадження в освітню практику сучасних інформаційних і комунікаційних технологій;

– упровадження ефективних технологій співпраці з батьками в практиці психолого-педагогічного партнерства.

 

Модель випускника  закладу дошкільної освіти ( бажаний результат):

Період від народження до вступу в школу є  віком найбільш  стрімкого фізичного та  психічного розвитку дитини, формування фізичних та психічних якостей, необхідних людині протягом всього подальшого життя.

Дошкільна освіта покликана  забезпечити  створення основного фундаменту розвитку дитини  – формування базових якостей її особистості. Це дасть можливість їй успішно оволодіти видами діяльності та областями знань на інших щабелях освіти.

Модель розроблена для дітей  у віці 6років, напередодні вступу до школи.

Таким чином, випускник   закладу дошкільної  освіти має  володіти такими характеристиками:

 • Здоров`я – зменшення кількості застудних захворювань, днів хвороби на одне захворювання, зниження частоти проявів хронічних захворювань, зняття  синдрому  гіперзбудженості, корекція функціональних відхилень та відхилень у  фізичному  розвитку – позитивна  динаміка;
 • Комунікативна компетентність – вміння спілкуватися з дорослими та однолітками, володіння засобами вербального та невербального вираження своїх почуттів, станів, хвилювань та настрою, бажань, вміння зрозумілими засобами виражати відношення до оточуючих людей та їхніх вчинків;
 • Фізична компетентність –  турбота про своє здоров`я, бажання фізичного вдосконалення з урахуванням вікових  та індивідуальних можливостей;
 • Інтелектуальна компетентність – оволодіння дітьми різними способами розв`язання поставлених завдань, вміння прогнозувати результат; креативність – відношення дитини до оточуючого світу, як до об`єкта перетворення та відкриття, вміння створювати новий продукт, який вирізняється оригінальністю, варіативністю; допитливість –дослідницький інтерес дитини;
 • ініціативність та самостійність –   вміння проявляти ініціативу в усіх видах  дитячої діяльності, в ситуаціях спілкування з дітьми та дорослими, добиватися результатів;
 • довільність – власних мотивів та мотивів інших дітей; вміння вправляти  своєю поведінкою у відповідності з   певними  сформованими  уявленнями, правилами та нормами.

 

Психофізіологічний розвиток:

– має зрілі мозкові структури та функції;

– характерною є відносна стабільність та рухливість нервової системи;

– проявляє достатню рухову активність;

– проявляє умілість рук, практичну вправність;

– здорова, не має хронічних хвороб;

– володіє основними гігієнічними навичками;

– знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розуміє, чим відрізняється від представників протилежної статі;

– володіє основами безпеки життєдіяльності;

– працездатна, втомлюється лише після чималого навантаження;

– користується як провідною правою/лівою рукою;

– не заїкається і не має інших невротичних проявів.

 

Інтелектуальний розвиток:

– володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями;

– уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією дорослого;

– диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуальну, аудіальну, тактильну);

– здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації;

– усвідомлює основні зв’язки між явищами;

– має розвинене логічне запам’ятовування — добре запам’ятовує і відтворює;

– встановлює логічну послідовність подій;

– відтворює зразок на вимогу;

– робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креативності;

– розрізняє звуки мовлення, співвідносить їх з буквами, синтезує звуки у слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, використовує складні речення;

– диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає найпростіші зміни цифрових рядів;

– розрізняє реальне і уявне, зовнішнє і внутрішнє;

знайома з деякими основами початкових наукових знань.

 

Мотиваційний розвиток:

– хоче йти до школи;

– вирізняється високою допитливістю — розвинена пізнавальна мотивація;

– може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на користь соціально важливого;

– має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху;

– відомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя;

– зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та однолітками;

– у соціально прийнятний спосіб самореалізовується, самостверджується;

– має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб.

 

Емоційний розвиток:

– переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво;

– сприйнятлива, диференціює емоційно-смисловий характер зовнішніх впливів, чутлива до нього;

– знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жестами, діями, тональністю голосу;

– адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан;

– утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій;

– чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути суголосною стану та настрою інших;

– оптимістично ставиться до проблем і труднощів, має сформоване почуття гумору;

– володіє елементарною емоційною культурою, самовиражається у соціально прийнятний спосіб.

 

Розвиток вольової сфери:

– свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано;

– концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається;

– мобілізує себе на виконання завдання;

– розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно;

– звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності;

– конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі;

– доводить розпочате до кінця;

– може відстояти власну точку зору;

– визнає свої помилки;

– дотримується своїх обіцянок.

 

Соціальний розвиток:

– приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важливість;

– відкрита контактам, комунікабельна;

– прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, товаришів;

– уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді;

– узгоджує індивідуальні інтереси з груповими;

– реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці та діяльності соціальних норм і правил;

– намагається уникати конфліктів, мирно розв’язує спірні питання, може дійти згоди, домовитися;

– орієнтується у поведінці на вимогу дорослого та на совість як внутрішню етичну інстанцію;

– усвідомлює межі схвалюваної і соціально неприйнятної поведінки;

– володіє більш-менш адекватною самооцінкою;

– поважає себе та інших.

З метою забезпечення наступності ДНЗ і ЗОШ розроблено та затверджено «План роботи по забезпеченню перспективності та наступності у співпраці Сумського дошкільного навчального закладу № 31 «Ягідка» та Сумської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 на 2020-2021 навчальний рік».

Якість дошкільної освіти  буде забезпечена спільними зусиллями  управлінської та методичної служби, педагогів та батьків, діяльність  яких націлена на досягнення оптимальних результатів освітньої роботи з дітьми, наступності у реалізації як навчальних,  так і основних виховних завдань.

 

 

 

 

 

postheadericon ПОРЯДОК реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

ПОРЯДОК

реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

1.Завідувач закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.

2.Завідувач закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

3.Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то завідувач закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

4.Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

postheadericon ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

                                                                     
2_1       1_1

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Робота з педпрацівниками

1Проведення семінару-практикуму щодо запобігання насильства та булінгуСіченьПрактичнийпсихолог Рябуха А.С.

2Інструктивна нарада з питань профілактики булінгу з педагогічним та обслуговуючим персоналомГруденьЗавідувач Шевченко П.О., практичнийпсихолог Рябуха А.С.

3Проведення консультацій психолога з питань взаємин педагогів з дітьмиПротягом рокуПрактичнийпсихолог Рябуха А.С.

 

postheadericon COVID-19

postheadericon Територія обслуговування

Територія ЗДО непередбачена нормативними актами.

postheadericon Гуртожиток

Гуртожитки відсутні.

postheadericon ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ, ЇХ ВАРТІСТЬ, ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОПЛАТИ

Додаткові освітні послуги у закладі дошкільної освіти станом на 01.09.2020 року не надаються.

 

postheadericon ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

 1. Щоденний ранковий прийом дитини в групу здійснює вихователь, який опитує батьків про стан здоров`я, оглядає гортань і шкіру, вимірює температуру у групі раннього розвитку дитини (в дошкільних – за показниками, в період карантину тощо.)
 2. Не приводити до садочка дітей з підвищеною температурою тіла, кашлем та іншими симптомами захворювань. Хворі діти в дошкільну установу не приймаються.
 3. Якщо дитина захворіла упродовж дня, вона ізолюється від здорових дітей в ізоляторі і залишається там до приходу батьків чи госпіталізації.
 4. Після перенесеного захворювання діти в дитсадок приймаються тільки за наявності довідки лікаря-педіатра з вказівкою діагнозу, довготривалості та проведеного лікування, відомостей про відсутність контакту з інфекційними хворими, а також з рекомендаціями щодо індивідуального режиму кожній дитини.
 5. Ранковий туалет дітей повинен проводитися вдома: батьки зобов`язані приводити дитину в дошкільний заклад чистими, охайно та по сезону одягненими.
 6. Одяг у дитячих шафах зберігається окремо: пакет для чистої білизни, пакет для брудної білизни, пакет для групового та вуличного взуття, для гребінця, головного убору, спортивної форми.
 7. Не дозволяється приносити в дитячий колектив та зберігати в шафах солодощі, фрукти, іграшки та інші предмети.
 8. Заборонено одягати на дітей прикраси, ланцюжки, так як все це може загрожувати життю і здоров`ю дітей, бути втраченими.
 9. Приводити дитину в ясла-садок не пізніше 8-ї години ранку.
 10. Забирати дитину не пізніше 16.00 год. (для батьків, які оформили заяви до чергових груп – не пізніше 17.30 год. та 18.30 год.)
 11. Якщо дитина захворіла або відсутня через інші причини, батьки повинні негайно повідомити про це персонал дошкільного закладу.
 12. У разі відсутності дитини більше 3-х днів батьки повинні надати медичну довідку.
 13. У разі відсутності дитини без поважної причини більше 30 днів, вона вибуває з дитячого садка.
 14. Відправляючись у відпустку батьки повинні написати заяву та надати довідку з місця роботи.
 15. Завчасно повідомити вихователя про вихід дитини в садочок після її відсутності (за добу).
 16. Щодня особисто передавати і забирати дитину у вихователя, не передовіряти особам, що не досягли 16 років та особам у нетверезому стані.
 17. Оплату за утримання дитини в дитячому садку необхідно здійснювати до 10-го числа місяця, так як ці кошти ідуть на закупівлю продуктів харчування для дітей.
 18. Одягати дітей слід по сезону в залежності від температури повітря, в групі – в одно- двошаровий одяг, шкарпетки, взуття із задником. Слід пам`ятати, що від одягу залежить комфортний стан дитини, її гарний настрій, стан здоров`я.
 19. Конфліктні ситуації не слід вирішувати у присутності дитини, так як це травмує її психіку.
 20. Поважати права педагога, не допускати нетактовної поведінки по відношенню до працівників ясла-садка, дотримуватись морально-етичних норм і загальноприйнятих правил спілкування.
 21. Якщо дитині сподобалася іграшка свого однолітка, слід чемно попросити її у нього.
 22. Не можна брати іграшки, дидактичні посібники без дозволу вихователя.
 23. Діти дошкільного віку повинні звертатися до дорослих по імені та по батькові.
 24. Обладнання групи, іграшки, дидактичні посібники, книги, спортивний інвентар не можна ламати.
 25. Про всі зауваження щодо роботи закладу повідомляти вихователя або завідувача.
 26. Виконувати правила внутрішнього розпорядку.

Стаття 55 Закону України “Про освіту”:
Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

 1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.
 2. Батьки здобувачів освіти мають право:
  - захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
  - звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
  - обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
  - брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
  - завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
  - брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
  - отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.
 3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:
  - виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
  - сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
  - поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
  - дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
  - формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
  - настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
  - формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
  - виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
  - дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).
 4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

 

postheadericon Кадровий склад

 

ПІПпедагогічного працівника Посаду,якузаймає Назва навчального закладу, який закінчив, рік закінчення Спеціальність за дипломом Стаж роботи Кваліфікаційна категорія Педагогічне звання
1 Шевченко Парасковія Олексіївна Завідувач Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка Вчитель української мови і літератури 37 Вища Вихователь-методист
2 Артюх Тетяна Дмитрівна Вихователь-методист Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергеєва-Ценського, 1989 Педагогіка і методика початкового навчання 29 Вища Вихователь-методист, старший вихователь
3 Борисенко Інна Григорівна Музичний керівник Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка,1997 Музика і методика виховної роботи 19 Вища
4 Бруньова Катерина Юріївна Вихователь Лебединське педагогічне училище ім А.С. Макаренка, 2018 Учитель з дошкільної освіти 2 Спеціаліст
5 Бурба Аліна Євгенівна Вихователь Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка,2013 Біологія 6 Спеціаліст
6 Веселова Вікторія Ігорівна Вихователь Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергеєва-Ценського, 1995 Викладач дошкільної педагогіки і психології. Вихователь 32 Вища Вихователь-методист
7 Котенко Ніна Олександрівна Вихователь Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергеєва-Ценського, 1992 Вчитель початкових класів 31 Вища Вихователь-методист
8 Мартинова Олена Анатоліївна Вихователь Рильське педагогічне училище, 1989,Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка,2001 Вчитель фізвиховання та валеології 23 І категорія
9 Остапенко Світлана Олександрівна Музичний керівник Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди, 1972 Викладач педагогіки і методики  в дошкільних педагогічних училищах і середній школі та методист по дошкільному вихованню 49 І категорія
10 Охріменко Оксана Вячеславівна Вихователь Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка,2001 Практичний психолог, вчитель історії 18 Спеціаліст
11 Пахоленко Світлана Володимирівна Вихователь Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка,2009 Англійська мова та основи інформатики 14 І категорія
12 Руденко Ольга Анатоліївна Вихователь Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, 1991 Педагогіка і психологія (дошкільна) 33 І категорія
13 Рябуха Анастасія Сергіївна Практичний психолог Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка,2014 Практична психологія 6 ІІ категорія
14 Скорик Наталія Миколаївна Вихователь Путивльське педагогічне училище. С.В. Руднєва, 1991,Глухівський державний педагогічний університет ім. О. Довженка, 2010 Початкове навчання.Дошкільне виховання 22 Вища
15 Шевченко Людмила Миколаївна Вихователь Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 2002 Учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури 17 Вища

postheadericon РОЗМІР ПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ, ПІДГОТОВКУ, ПЕРЕПІДГОТОВКУ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Згідно зі статтею 53 Конституції України держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.