Січень 2022
M T W T F S S
« Dec    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

postheadericon Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт

керівника закладу дошкільної освіти №31 «Ягідка»

Шевченко П.О.

перед колективом та громадськістю за 2019 – 2020 навчальний рік 

Протокол № 1, від 01.06.2020 року

 1. Організація освітнього процесу

         Освітній процес у закладі дошкільної освіти № 31 «Ягідка» в 2019-2020 навчальному році був направлений на виконання  Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний виховний заклад, листа МОН України від 02.07.2019 р. №1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному році», листа МОН України від 14.02.2019 №1/11-1491 «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти»  та наказу МОН України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично  допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів  та форми власності», інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію національно-патріотичного виховання  у дошкільних навчальних закладах», «Щодо  організації  фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах та  організації роботи з музичного виховання  дітей». Організація освітнього процесу здійснювалася за  освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

 Питання зарахування дітей  у заклад дошкільної освіти  –  є найактуальнішим на сьогодні і дуже доречно, прозоро вирішити ці питання допомагає система електронної черги, яка працює у місті з 2013 року. У 2020 році  у заклад зараховується – 10  дітей віком  від 2 до 3 років. Потреба мікрорайону щодо забезпечення дошкільною освітою дітей задоволена на 100% відповідно до  електронної черги.

У закладі дотримується в системі графік проведення особистого прийому громадян. Завідувачем  вживаються невідкладні заходи щодо розгляду звернень громадян згідно з вимогами законодавства. Протягом 2019-2020 навчального року зафіксовано 27 звернень. Усі звернення вирішено позитивно або надано роз’яснення.

2. Мережа

Протягом 2019-2020 навчального року в закладі  дошкільної освіти функціонувало 6 груп, у них виховувалось 127 дітей. З них: 2 групи раннього віку, 1 група молодшого передшкільного віку, 1 група середнього передшкільного віку, 2 групи старшого передшкільного віку. Режим роботи груп  відповідав запитам батьків: з 12-годинним режимом роботи працювало дві групи, з 10,5-годинним – чотири групи.

На 2020-2021 навчальний  рік спостерігається така  ж тенденція у комплектації груп: 2 групи раннього віку; 1 група молодшого  передшкільного віку; 1 група середнього передшкільного віку та 2 групи старшого передшкільного віку.

Освітній процес здійснювало 15 педагогічних працівників, з них: завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, два музичні керівники та десять вихователів. Всі педагоги мають вищу педагогічну освіту.

3. Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників

Згідно  з перспективним  планом атестації педагогічних працівників закладу в 2020 році пройшли чергову атестацію   4 педагоги: Котенко Н.О.- відповідність раніше присвоєним   кваліфікаційній   категорії «спеціаліст  вищої  категорії» та педагогічному званню «вихователь-методист»;  вихователь Веселова В.І. –  відповідність раніше присвоєним   кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вихователь-методист»; музичний керівник Остапенко С.О – відповідність раніше присвоєній квалфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»; практичний психолог Рябуха А.С. – присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії». Позачергову атестацію пройшов один  педагог Скорик Н.М. (присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»).

За наслідками  атестації педагоги закладу дошкільної освіти мають такі кваліфікаційні категорії:«спеціаліст вищої категорії» – 7 педагогів (47%) (у  порівнянні з минулим роком  – 6 педагогів); «спеціаліст першої категорії» – 3 педагоги (20%), «спеціаліст другої категорії» –  1 педагог (6%). Педагогічні звання мають 4 педагоги. Не атестовані  – 4 вихователі (27%).

Вихователь закладу Бруньова К.Ю.здобує вищу освіту (дошкільне виховання) в Сумському  державному  педагогічному університеті ім. А.С.Макаренка.

Програмне та психолого-методичне забезпечення педагогічного процесу відповідало меті і пріоритетним завданням діяльності закладу. Протягом року колектив перебував у творчому пошукові щодо розв’язання основних завдань:

–  Продовжувати роботу з  розвитку  монологічного мовлення дітей дошкільного віку засобами  театралізованої діяльності.

–  Продовжувати роботу з формування у дітей  позитивного ставлення до природи і діяльності людей в ній через ознайомлення з природою

– Сприяти впровадженню ефективних оздоровчих заходів щодо вдосконалення фізичного розвитку дошкільників

4. Забезпечення інноваційного підходу до організації освітнього процесу

Найбільш успішно в своїй роботі впроваджують інноваційні технології вихователі: Руденко О.А. та Охріменко О.В.(методика навчання дітей раннього віку Глена Домана, коректурні таблиці,палички Кюїзенера, мнемотехніка, інженирінг); Веселова В.І.(технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка, хатха-йога); Котенко Н.О та Скорик Н.М. (логічні блоки З.Дьєнеша, виховання казкою); Мартинова О.А. та Шевченко Л.М.(складання розповідей за сюжетними картинами Н.Гавриш, логічні блоки З.Дьєнеша).  У процесі роботи педагогічний колектив мав змогу переконатися у високій результативності застосування методик розвивального читання. На кінець навчального року  вихованці старшого дошкільного віку читають не лише окремі слова, а й  тексти. Заслуговує уваги не  лише сформованість  навичок читання, а й загальний розвиток дітей: збагачення словникового запасу, розвиток сприймання, уваги, уяви, дрібної моторики. Свої знання та вміння діти продемонстрували  на  заняттях під час проведення колективних переглядів. Окрім того,  використання педагогами інновацій дає змогу дошкільникам ліпше засвоювати та набувати вмінь, визначених державними стандартами дошкільної освіти, зростає інтерес дітей до різних видів освітньої діяльності.

Декілька років поспіль дошкільний навчальний заклад обрав напрямок своєї роботи – еколого-природничий, так як саме розміщення закладу дає можливість виховувати та розвивати дітей серед природи. Традиційним стало наприкінці навчального року заслуховувати звіти педагогів щодо проведеної роботи за пріоритетним напрямком закладу як з вихованцями, так і з їх батьками. Аналіз звітів показав, що педагоги проводять різні форми роботи з дітьми, які забезпечують високу ефективність засвоєння нових знань у поєднанні з розвитком емоційної сфери: заняття-милування, заняття-подорожі, пошуково-дослідницька діяльність, екскурсії в природу, оздоровчі прогулянки за межі закладу дошкільної освіти.

Слід відмітити роботу вихователя Котенко Н.О., яка ретельно доглядає за куточком лісу, залучає до його наповнення батьків, працівників закладу; вихователів старших груп Охріменко О.В, Руденко О.А, Шевченко Л.М, Мартинову О.А., які систематично організовували  та проводили з дітьми пошуково-дослідницьку роботу на локаціях, що створені на території закладу:  в метеокуточку, куточку лісу, саду, городній ділянці.

 До реалізації  завдань еколого-природничого спрямування було залучено  батьків вихованців. За сприяння сім`ї Романенко (старша група «Калинка») на території закладу було висаджено близько 30 зелених насаджень, а саме ялинок. Враховуючи пріоритетний напрямок роботи закладу дошкільної освіти  педагоги разом з батьками та вихованцями  здійснили реалізацію нових проєктів щодо оформлення закріплених за ними квітників. Заслуговують на увагу клумби  всіх груп.

          Слід відзначити, що значно підвищився й авторитет дошкільного закладу.  З кожним роком відмічається тенденція збільшення контингенту дітей: батьки, діти яких  виховувалися в закладі раніше, проводять агітаційну роботу зі своїми сусідами, родичами та радять саме наш садок. А батьки, діти яких виховуються в закладі нині, висловлюють подяку працівникам в соціальних мережах.

Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних  навчальних  закладах» Лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-456  робота всіх служб ЗДО  була спрямована на покращення фізичного розвитку дітей. Відомо, що фізичний розвиток дошкільника в закладі дошкільної освіти розпочинається з ранкової гімнастики. З метою надання проведенню ранкової гімнастики більш оздоровчого ефекту було організовано моніторинг якості її проведення. До питань, які становили зміст моніторингу, було включено: відсоток відвідування дітьми ранкової гімнастики, відповідність запланованих вправ вимогам освітньої програми та віковим особливостям дошкільника. За показниками моніторингу систематично  відвідують ранкову гімнастику: 70% дітей старшого передшкільного віку, 64%  дітей середнього передшкільного віку та 60% дітей молодшого передшкільного віку. Результати аналізу засвідчили, що педагоги закладу дотримуються структури ранкової гімнастики, яка типова для всіх вікових груп; добору видів коригувальної ходьби відповідно до програми та методики проведення, яка має свої особливості в кожній віковій групі.

5. Робота з обдарованими дітьми

Враховуючи вимоги інструктивно-методичних рекомендацій «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 26.07.2010 р. №1.4/18-3082) важлива роль у вихованні дошкільників, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить   спеціально організованій гуртковій роботі, яка спрямована назадоволення інтересів і запитів вихованців різноманітної діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних можливостей. Відомо, що на якість гурткової роботи впливає професійний рівень педагогічних кадрів, тобто всебічний розвиток особистості дітей і реалізація їх творчого потенціалу прямо пропорційні вмінню педагогів правильно організовувати виховний та розвивальний процес.  Всі  керівники гуртків  упроваджують у своїй роботі інноваційні методи та використовують комп`ютерну техніку для впровадження ІКТ. Протягом 2019-2020 навчального року у закладі діяли гуртки:  англійської мови, хореографії та роуп-скіппінг, які відвідували діти  старшого та середнього дошкільного віку. У минулому навчальному році діяли гуртки: англійської мови та  хореографії. Робота гуртків була спрямована на формування гармонійної, творчої особистості,  розвиток  загальної культури  та  удосконалення функцій організму дитини.

6. Здоров`я та фізичний розвиток дітей

У 2019-2020 навчальному році  велася робота  по  збереженню психічного  благополуччя дітей. У дошкільному закладі освітній процес та всі його учасники супроводжуються психологічною службою, яку очолює Рябуха А. С. Важливою  умовою успішної діяльності практичного психолога була узгодженість його дій із  загальним змістом роботи дошкільного закладу дошкільної освіти. Протягом навчального року практичним психологом впроваджувались і реалізовувались новітні технології в роботі з дітьми, нетрадиційні форми роботи з педагогічними  кадрами, батьками.

Порівняльний аналіз відвідування дітьми ЗДО показав, що середньорічний показник відвідування дітьми дошкільного закладу складає 67% що на 2 % менше в порівнянні з минулорічним показником (69%). Причина полягає в тому, що протягом 2, 5 місяців навчального року діти не відвідували заклад дошкільної освіти із-за карантинних заходів.

 Завідувачем закладу ведеться моніторинг відвідування дітьми дошкільного закладу.  Згідно моніторингу найвищий показник відвідування  в  старшій дошкільній  групі «Шипшинка» -87% ; ст. гр. «Калинка» –  82%; сер.гр. «Вишенька» – 68%; мол.гр. «Полуничка» –  65%; гр. раннього віку «Малинка»  –  60%; гр. раннього віку «Горобинка» –  32%.

   Щомісячно на нараді при завідувачу аналізуються та порівнюються показники відвідування, стимулюються вихователі, які досягають високих результатів.       Адміністрація закладу створювала належні, безпечні умови для запобігання дитячого травматизму, а  всі працівники дбали про безпеку і здоров`я дітей. Освітній процес здійснювався  відповідно до  листа МОН України від 14.02.2019 №1/11-  1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з охорони праці та безпеки життє\діяльності  в закладах дошкільної освіти». Контроль з охорони праці та безпеки життєдіяльності в ДНЗ мав комплексний характер і вчасно реалізовувся адміністрацією. У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно довимог.

Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах.Вихователі х груп  у своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру.У цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, заняттям у створеному в закладі «Куточку безпеки». Свої знання та практичні навички діти  закріпили  у ході проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, під час проведення підсумкових занять,сюжетно-рольових ігор.

Аналіз стану травматизму свідчить, що протягом 2019-2020 навчального року було зареєстровано один випадок дитячого травматизму, що трапився під час   організації освітнього процесу.

7. Створення  умов для організації харчування дітей

Робота з організації харчування дітей здійснювалась згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Усі продукти харчування, що надходили до дошкільного закладу, відповідали вимогам державних стандартів, супроводжувалися накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно – епідеміологічної експертизи.    Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в закладі є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною старшою у «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». У 2019-2020 навчальному році виконання норм харчування  становить 78% .

З метою  вивчення  стану організації харчування, дотримання вимог Санітарного регламенту в закладі дошкільної освіти та на виконання наказу завідувача від 17.12.2019 № 88-аг «Про здійснення перевірки стану організації харчування з залученням представників батьківського комітету ЗДО та  батьківської громади» було  здійснено перевірку організації харчування. Результати вивчення організації харчування  узагальнено відповідним  актом. Для батьків були створені умови щодо можливості  скуштувати ті страви, які вживають діти в закладі. Батьки висловили подяку за доброякісне  та смачне харчування, за виховання в дітей культурно-гігієнічних навичок, сервірування столу.

У ЗДО працювала комісія по харчуванню, в складі якої увійшли представники від батьківських комітетів груп. За навчальний рік  комісією здійснено 4  рейди з перевірки харчування, значних порушень в роботі харчоблоку не виявлено, якістю страв батьки задоволені. Питання аналізу харчування дошкільників щомісячно розглядалося на нараді при завідувачу, виносилося на батьківські збори.

8. Робота з дітьми п`ятирічного віку

Особлива увага приділялася забезпеченню якості освітнього процесу, безперервності та наступності дошкільної та шкільної освіти. Це викликало необхідність пошуку нових способів виховання та розвитку дітей. Для вдосконалення всіх форм дошкільної освіти, підвищення ефективності освітнього процесу в початковій школі, вивчення проблем, з якими стикаються батьки майбутніх першокласників було проведено творчу зустріч вчителів  загальноосвітньої школи №13 з  батьками вихованців. Вчителі Охріменко Л.В. та Бурієва Д.О. познайомили батьків з  Концепцією «Нова українська школа», яка впроваджується з вересня 2018 року, відповіли на численні запитання батьків.

Вихователі старших  груп «Шипшинка» та «Калинка» Охріменко О.В. та Шевченко Л.М. відвідували уроки в першому класі ЗОШ №13, де  продовжують своє навчання вихованці закладу дошкільної освіти.

Приємно відмітити те, що всі діти 5-ти річного віку охоплені дошкільною освітою .

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно зпрофспілковим комітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Протягом року регулярно і своєчасно проводилися інструктажі, навчання по дотриманню  техніки безпеки, дане питання систематично розглядалося на виробничих нарадах, нарадах при завідувачі. Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму.

9. Створення умов для покращення матеріально-технічної бази

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матеріально-технічна база постійно удосконалюється. Протягом навчального року за  депутатські кошти  замінено огорожу  території закладу та протипожежні двері другого типу у комору кастеляни.  За спонсорські кошти батьків виготовлено та встановлено сучасні, ковані вхідні ворота та хвіртку закладу, придбано шафу-купе для зберігання дитячих святкових костюмів, зроблено капітальний ремонт приміщення кастеляни, косметичний ремонт кабінету завгоспа та підсобного приміщення. У кожному з навчальних приміщень проведено косметичний ремонт.

Підсумовуючи роботу педагогічного колективу за 2019-2020 навчальний рік, слід відмітити, що поряд з успіхами та надбаннями маємо і ряд недопрацювань. Вкрай необхідно зробити капітальний ремонт харчоблоку, пральні та коридору другого поверху. Сподіваємося на порозуміння та допомогу депутатів  Сумської міської ради та спонсорів.

Дякуємо всім за співпрацю, порозуміння і сподіваємось на плідну роботу в новому навчальному році.

 

Comments are closed.