Червень 2024
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

postheadericon УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Лист МОН України від 15.06.2022 № 1/6435-22 “Щодо забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами”

Наказ МОН від 17.11.2021 № 1236 “Про затвердження Умов допуску асисткнта учня (дитини) до освітнього процесу для виконання його функцій та вимог до нього”

Постанова КМУ від 10 квітня 2019 р. № 530″ Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти” 

Постанова КМУ ” Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр”

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Заклад дошкільної освіти доступний для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами , які не пересуваються самостійно,  немає.

Про роботу інклюзивно-ресурсного центру

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, шляхом проведення комплексної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їхнього системного кваліфікованого супроводу, в місті Суми створено Комунальну установу Інклюзивно-ресурсний центр № 1 Сумської міської ради, що знаходиться за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 9.

Завданням вищезазначеного центру є:

  • здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини;
  • встановлення наявності у дитини особливих освітніх потреб;
  • розроблення рекомендацій щодо освітніх програм;
 • надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами та методичної допомоги педагогічним працівникам та батькам цих дітей.

Просимо довести зазначену інформацію до відома педагогічних працівників та батьківської громадськості.

Начальник управління освіти і науки                                       А.ДАНИЛЬЧЕНКО

Інформація про проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини КУ Інклюзивно-ресурсний центр №1 Сумської міської ради

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі у професійних (професійно-технічних) закладах освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, відповідно  до частини 3¹ статті 48 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»прийняторішення Сумської міської ради від 28 березня №3211-МР «Про створення Комунальної установи Інклюзивно-ресурсний центр № 1 Сумської міської ради».

Комунальна установа Інклюзивно-ресурсний центр № 1 Сумської міської ради (далі ІРЦ) функціонує за адресою: м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 9. З 02.10.2018 року розпочато проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

Пунктом 8 Положення про ІРЦпередбачено взаємодію із закладами освіти щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, починаючи з раннього віку.

Практика свідчить, що здебільшого саме заклад освіти виявляє існування труднощів, які стримують розвиток дитини й ускладнюють процес навчання.У разі виявлення такої дитини, проводиться первинне оцінювання саме на рівні закладу. Під час первинного оцінювання узагальнюються дані про особливості фізичного розвитку, мовленнєві й комунікативні здібності, когнітивний розвиток. Ці дані є основою для формулювання наступних висновків:

-дитина не має труднощів у розвитку й навчанні та не потребує додаткових освітніх послуг, її розвиток відповідає віковим особливостям;

-дитина має труднощі  в  розвитку і навчанні (зазвичай, тимчасові), які можуть бути усунені педагогічними працівниками закладу;

-дитина має труднощі в розвитку і навчанні (не тимчасові), які не можуть бути усунені на рівні ресурсів закладу. Потребує проведення комплексної оцінки фахівцями ІРЦ.

ІРЦ проводить комплексну оцінку у таких випадках:

  • звернення батьків (одного з батьків) або законних представників дитини;
  • особисте звернення дитини віком від 16 до 18 років;
  • звернення адміністрації закладів освіти (за наявності згоди батьків (одного з батьків) або законних представників дитини;
 • звернення органів опіки та піклування щодо проведення комплексної оцінки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Основними завданнями комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини є :

  • визначення особливих освітніх потреб;
  • визначення особливостей розвитку дитини, її сильних та слабких сторін;
  • розробка рекомендацій з організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дитині, а також рекомендацій щодо освітньої програми дитини, особливостей організації освітнього середовища, потреби в індивідуальній програмі розвитку;
 • розробка рекомендацій щодо організації освітнього процесу дитини для адміністрації закладу освіти, педагогічних працівників, батьків або законних представників дитини.

Звертаємо Вашу увагу, ІРЦ не визначає індивідуальну форму навчання (задача закладу охорони здоров’я – лікарсько-консультативної комісії).

Комплексне оцінювання розвитку дитини може здійснюватися в межах ІРЦ, за місцем навчання та, за потреби, за місцем проживання дитини.

У випадках, коли комплексне оцінювання здійснюється за місцем навчання та/або проживання дитини, то графік проведення обов’язково погоджується з керівником закладу освіти, закладу охорони здоров’я та батьками за два тижні до початку. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини є обов’язковою.

ІРЦ проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту звернення.

Під час  первинного прийому батьки заповнюють заяву на проведення комплексної оцінки розвитку дитини та згоду на обробку персональних даних, відповідно до якої результати  можуть бути переданітретім особам, зокрема закладу освіти.

Звертаємо Вашу увагу, що батьки мають право відмовитися від передачі Висновку до закладу освіти.  У такому випадку, фахівці ІРЦ не мають право інформувати заклад освіти про виявлені особливості психофізичного розвитку дитини та її потреби.

Для проведеннякомплексноїоцінки батькам необхіднонадатидокументи:

  • документи, щопосвідчують особу батьків (одного з батьків) абозаконнихпредставників;
  • заява, згода (заповнюються в ІРЦ);
  • свідоцтво про народженнядитини (оригінал, ксерокопія);
  • індивідуальнапрограмареабілітаціїдитини з інвалідністю (у разіінвалідності);
  • форма первинноїобліковоїдокументації № 112/о, витяг з історіїрозвиткудитини, затвердженої МОЗ, у разі потреби – довідкавідпсихіатра;
 • психолого-педагогічна характеристика закладу освіти, якийвідвідуєдитина.

На сьогодні Картка стану здоров’я, яку заповнювали батьки в закладах  охорони здоров’я для проходження психолого-медико-педагогічної консультації,  не дійсна!

Підготовкавідповідноговисновку проводиться протягом 10 робочих днів.

Висновок ІРЦ є підставою для організації інклюзивного навчання (за умов наявності у дитини особливих освітніх потреб) або здобуття освіти в спеціальних закладах (класах/групах).

Комплексна оцінка проводиться фахівцями ІРЦ індивідуально за такими напрямами:

 • оцінка фізичного розвитку дитини (визначення рівня загального розвитку дитини, її відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо);

– оцінка мовленнєвого розвитку дитини (визначення рівня мовленнєвого розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури);

– оцінка когнітивної сфери дитини (визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага);

– оцінка емоційно-вольової сфери дитини (виявлення здатності дитини до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин);

–  оцінка освітньої діяльності дитини (визначення рівня сформованості знань, умінь, навичок відповідно до освітньої програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку).

За результатами комплексної оцінки фахівці ІРЦ:

  • визначають напрями та обсяг надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації);
 • забезпечують їх надання шляхом проведення індивідуальних і групових занять.

Психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги надаються дітям з ООП, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та не отримують відповідної допомоги.

Пропонуємо буклет  для використання в роботі та розповсюдження серед батьків (додається).

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ідея, практика і суспільна цінність

01.11.2018

Журнал “Дошкільне виховання”, №10, 2018

Наразі в нашій державі відбувається реформування і модернізація освіти. Одним з глобальних чинників цього процесу є цивілізаційні процеси, пов’язані з еволюційним розвитком людства та зміною ставлення суспільства до осіб з особливими освітніми потребами. Зважаючи на це, реформування освіти в Україні сьогодні пов’язують із задоволенням освітніх потреб, інтересів і реалізацією потенційних можливостей розвитку особистості кожного члена суспільства, зокрема громадян з інвалідністю та особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища.
У світі визнання інклюзії як ключової передумови реалізації права на освіту набуло актуальності впродовж останніх 30 років і було закріплене в Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю — першому обов’язковому для виконання документі, що репрезентував концепцію якісної інклюзивної освіти. Комісар Ради Європи з прав людини Нільс Муйжнієкс зазначив: “Інклюзивну освіту не слід розглядати як утопічний проект Це досяжна мета, яка має величезний потенціал щодо покращення соціальної згуртованості, міжкультурних відносин і освітніх можливостей усіх дітей”.
Катаріна Томашевскі, перший спеціальний доповідач ООН з питання про право на освіту, ви-значила чотири ключові принципи, дотримання яких держава має забезпечити, якщо вона поставила собі за мету ефективно реалізувати право всіх громадян на освіту.

Принципи забезпечення рівних прав на освіту

1. Наявність. Цей принцип накладає на владу обов’язок забезпечення достатньої кількості закладів освіти і педагогів для задоволення потреб усіх дітей.
2. Доступність передбачає забезпечення недискримінаційного доступу до освіти для всіх здобувачів.
3. Прийнятність — забезпечення якісної освіти у безпечному середовищі з урахуванням особ-ливостей окремих груп дітей.
4. Адаптивність передбачає створення системи освіти, яка може адаптуватися до потреб усіх дітей, зокрема з особливими освітніми потребами.
Одним із ключових компонентів успішного впро-вадження інклюзії визначено наявність професіоналів, здатних задовольнити потреби всіх вихованців у інклюзивному освітньому середовищі.

НОРМАТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ

Поширення процесу інтеграції у вітчизняному контексті зумовлено тим, що Україна ратифікувала міжнародні документи в галузі прав дитини та осіб з інвалідністю:
 Конвенцію ООН про права дитини від 20.11.1989 ратифіковано Постановою ВР № 789-ХІІ від 27.02.91;
♦ Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006 ратифіковано Законом України №1767- VІ від 16.12.2009.
До законодавчо-нормативної бази з дошкільної та загальної середньої освіти внесено зміни, які забезпечують право дітей з особливими потребами, зокрема з інвалідністю, на отримання освітніх послуг в умовах інклюзії.
♦ Вперше на законодавчому рівні визначено поняття “інклюзивне навчання”, “особа з особливими освітніми потребами”, “індивідуальна програма розвитку”, “інклюзивне освітнє середовище” (Закон України від 23.05.2017 “Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг”).
♦ 2017 р. український уряд уперше виділив субвенцію (цільова дотація з державного бюджету) на інклюзивну освіту в розмірі 209,4 млн грн, а в держбюджеті на 2018 р. закладено понад 500 млн грн субвенції (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 №88 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”).
♦ Створено нову службу комплексної підтримки та супроводу дітей з особливими освітніми потребами — інклюзивно-ресурсні центри — шляхом реорганізації психолого-медико-педагогічних консультацій (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 “Положення про інклюзивно-ресурсний центр”).
♦ Встановлено доплату в розмірі до 20% для педагогічних працівників, які працюють в інклюзивних класах чи групах, що поширюється на заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 №72 “Про внесення змін у додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності»”).
♦ Україна долучилася до сучасних міжнародних стандартів, здійснивши перехід від Міжнародної класифікації хвороб до Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.05.2018 № 981 “Про затвердження перекладу Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків”).
♦ Визначено основні принципи, завдання та функції, а також порядок організації діяльності команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти (наказ МОН України від 08.06.2018 № 609 “Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти”).

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР №1

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Вул. 20 років Перемоги, 9, м. Суми,  40000

E-mail: irc-sumy@ukr.net

Код ЄДРПОУ: 42136900
22.10.2018 №  01-22/1

Comments are closed.